NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea erinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002
Icon
Nomenclatorul industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 06.10.1993
Icon
Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 5 februarie 2009
Icon
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008
Icon
Buletin informativ al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru trimestrul III, 2016