NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
Convenția Colectivă Nr. 15 (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=86585&lang=ro

Icon
Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102 din 13.03.2003

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=108236&lang=ro

Icon
Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, nr. 140 din 10.05.2001

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=110520&lang=ro

Icon
Legea privind sistemul public de pensii nr.156/1998

Accesează AICI ultima versiune