NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
Regulamentul Consiliului Educaţional al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Componenţa Consiliului Educaţional al CNSM
Icon
Regulamentul Comisiei de Femei a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Regulamentul Comisiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la delegarea angajaţior din sistemul sindicatelor
Icon
Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea angajaţilor din sistemul sindicatelor
Icon
Regulamentul – Tip de funcţionare a organizaţiei sindicale primare
Icon
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158 din 04.07.2008

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=120077&lang=ro

Icon
Legea Nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial

Accesează AICI

Icon
Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=121303&lang=ro