NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
Convenţia colectivă Nr.2 (nivel naţional) ”Timpul de muncă şi timpul de odihnă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=84813&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr.4 (nivel naţional) ”Cu privire la modelul contractului colectiv de muncă”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120686&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr.8 (nivel naţional) ”Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=86453&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr.9 (nivel naţional) ”Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=7305&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr.11 (nivel naţional) ”Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=19332&lang=ro

Icon
Convenţia colectivă Nr. 12 (nivel naţional) ”Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă”
Icon
Convenţia colectivă Nr. 13 (nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”.
Icon
Concepţia educaţiei sindicale a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Regulamentul Consiliului Educaţional al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Componenţa Consiliului Educaţional al CNSM