NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
”Impactul calității resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova”
Icon
Recomandări privind activitatea de recrutare a noilor membri şi de creare a organizaţiilor sindicale
Icon
Recomandări cu privire la constituirea Organizaţiilor Sindicale
Icon
Recomandări cu privire la desfăşurarea întrunirilor de dare de seamă şi alegeri
Icon
Recomandări cu privire la aplicarea de către sindicate a unor prevederi legale în scopul armonizării statutelor lor cu formele de asociere sindicală
Icon
Recomandări privind aplicarea de către sindicate a unor prevederi legale ce asigură independența în activitatea lor față de autoritățile publice
Icon
Dreptul sindicatelor de a reprezenta membrii săi în fața autorităților judecătorești
Icon
Drepturile salariaților și mecanismele de apărare
Icon
STRATEGIA CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA PENTRU ANII 2017-2022
Icon
Convenţia colectivă Nr.1 (nivel naţional) ”Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=86656&lang=ro