NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION OF MOLDOVA

Documents

Regulatory actsRegulatory acts
Legislative and normative actsLegislative and normative acts
RecommendationsRecommendations
GuidesGuides
StatisticsStatistics
NewslettersNewsletters
StatementsStatements
Occupational safety and healthOccupational safety and health
ReportsReports

    All Documents

Icon
LEGE Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
Icon
LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 1101 din 17.10.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
Icon
Hotărîrea Guvernului Nr. 937 din 08.10.2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
Icon
Poziția Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la programarea neîntemeiată a aprobării unui nou Cod al muncii, conform Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova (2015-2018)
Icon
Evoluția indicatorilor principali ai pieței forței de munca 2001-2014
Icon
”Sindicatele şi economia informală”