CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Documente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte

    Toate Documentele

Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea erinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se tabilesc sporuri de compensare
Icon
Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002
Icon
Nomenclatorul industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 06.10.1993
Icon
Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 5 februarie 2009
Icon
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova