CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Documente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte

    Toate Documentele

Icon
Regulamentul Comisiei de Femei a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Regulamentul Comisiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova
Icon
Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la delegarea angajaţior din sistemul sindicatelor
Icon
Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea angajaţilor din sistemul sindicatelor
Icon
Regulamentul – Tip de funcţionare a organizaţiei sindicale primare
Icon
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158 din 04.07.2008

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=120077&lang=ro

Icon
Legea Nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial

Accesează AICI

Icon
Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289 din 22.07.2004

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=121303&lang=ro

Icon
Convenția Colectivă Nr. 15 (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=86585&lang=ro

Icon
Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102 din 13.03.2003

https://www.legis.md//cautare/getResults?doc_id=108236&lang=ro