CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Documente

Acte regulatoriiActe regulatorii
Acte legislative şi normativeActe legislative şi normative
RecomandăriRecomandări
ManualeManuale
StatisticiStatistici
Buletine informativeBuletine informative
DeclarațiiDeclarații
Sănătatea și Securitatea MunciiSănătatea și Securitatea Muncii
RapoarteRapoarte

    Toate Documentele

Icon
Lege privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu, Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99
Icon
LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Icon
LEGE Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
Icon
LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 1101 din 17.10.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă
Icon
HOTĂRÎRE Nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
Icon
Hotărîrea Guvernului Nr. 937 din 08.10.2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabileDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova