CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Dialogul social rămâne vital pentru a construi o recuperare durabilă post-COVID-19

03.02.2021

wcms_767224-1

Dialogul social eficient și cooperarea dintre guverne, organizațiile patronale și organizațiile lucrătorilor s-au dovedit indispensabile pentru a concepe și implementa strategii și politici adecvate care să abordeze criza COVID-19, se arată într-un nou studiu lansat de Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală (OIM-ACTRAV).

Potrivit acestui studiu, analiza globală a tendințelor privind rolul sindicatelor în timpul pandemie de coronavirus relevă faptul că 108 din 133 de țări, sau 81%, au folosit dialogul social ca răspuns la pandemie pentru a ajunge la un consens cu privire la măsurile specifice de protecție a lucrătorilor și a întreprinderilor. Raportul arată, de asemenea, că cel puțin o formă de dialog social, fie tripartit, bipartit sau ambele, a fost utilizată în proporție de 84% în țările din Europa și Asia Centrală.

„Trăim într-un moment de criză fără precedent. Dar un lucru este evident: trebuie să consolidăm dialogul social pentru a asigura o redresare durabilă, favorabilă incluziunii, în care nimeni nu este lăsat în urmă. Sindicatele puternice, independente, informate și reprezentative, precum și solidaritatea globală sunt mai relevante ca niciodată pentru realizarea viitorului pe care ni-l dorim ”, spune Maria Helena Andre, directorul OIM-ACTRAV.

Constatările studiului arată că procesul de sindicalizare a fost grav afectat de blocaje și măsuri restrictive. Documentul subliniază o creștere a încălcărilor drepturilor lucrătorilor și a sindicatelor din întreaga lume ca urmare a măsurilor adoptate de guverne. Aceste încălcări se referă în special la Standardele Internaționale ale Muncii, nerespectarea reglementărilor muncii în ceea ce privește concedierile, programul de lucru și plata salariilor și nerespectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

În calitate de actori cheie ai lumii muncii, sindicatele au făcut, de asemenea, câteva recomandări guvernelor și organizațiilor patronale. Cererile lor de acțiune imediată au inclus asistență medicală universală, asistență de șomaj și alocații familiale, securitatea locurilor de muncă și a veniturilor, sprijin financiar pentru întreprinderi, respectarea reglementărilor SSM. Recomandările pe termen mediu și lung au inclus consolidarea dialogului social, extinderea protecției sociale, efectuarea de investiții pe termen lung în servicii sociale și de asistență socială și reducerea parțială sau lichidarea totală a datoriilor.

Raportul solicită sindicatelor să se asigure că măsurile temporare adoptate ca răspuns la pandemia COVID-19 reprezintă o piatră de temelie către o redresare solidă, axată pe o perspectivă pe termen mediu și lung, în conformitate cu prioritățile OIM pentru a răspunde la criza COVID-19.

În plus, agenda sindicatelor ar trebui să vizeze contribuirea la consolidarea mecanismelor de dialog social, creșterea capacității reprezentative, continuarea promovării priorităților lucrătorilor, furnizarea de noi servicii, extinderea parteneriatelor, implicarea în procesele demarate de ONU privind dezvoltarea durabilă, diseminarea informațiilor și organizarea unor măsuri de prevenire a situațiilor de criză.

Pentru a afla mai multe detalii despre constatările și recomandările OIM-ACTRAV cu privire la rolul dialogului social și al sindicatelor în procesul de depășire a crizei pandemice, accesați acest link.

Departamentul mass-media și relații internaționale