CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația Consiliului de Femei din cadrul CNSM în susţinerea adoptării Convenţiei OIM privind combaterea violenţei la locul de muncă

15.09.2017

new

Declaraţia pentru Drepturile Omului defineşte că „toţi oamenii indiferent de rasă, culoare, sex, religie, etnie, origine socială, opinie politică sunt egali în drepturi”. Cu toate acestea discriminarea şi violenţa pe bază de gen este una din cele mai răspândite forme de încălcare a drepturilor omului care influenţează negativ asupra relaţiilor de muncă, productivităţii şi calităţii serviciilor, afectează organizarea muncii şi mediului de lucru în totalitate.

Problema violenţei pe piaţa muncii se resimte tot mai grav şi solicită o atenţie sporită din partea factorilor de decizie. Potrivit statisticilor 35%  – 818 milioane de femei în toată lumea, cu vârsta mai mare de 15 ani, au fost supuse violenţei acasă, în locuri publice sau la locul de muncă.

Fiind conştientizată la nivel mondial problema combaterii violenţei şi hărţuirii în mediul de muncă se regăseşte şi în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Agenda 2030) – asigurarea unui mod sănătos de viaţă (Obiectivul 3), promovarea egalităţii de gen şi extinderii drepturilor şi posibilităţilor femeilor şi fetelor (Obiectivul 5), asigurarea cu locuri de muncă decente pentru femei şi bărbaţi (Obiectivul 8). Aceste obiective au şi dat un impuls de a elabora instrumente internaţionale pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă şi hărţuire în mediul de muncă.

Organizaţia Internaţională a Muncii a elaborat un proiect de Convenţie care va contribui la combaterea violenţei pe piaţa muncii, eliminarea discrepanţelor salariale, dezvoltarea culturii sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Totodată aceasta va contribui la realizarea Rezoluţiei „Egalitatea de gen – temelia muncii decente”, adoptată la sesiunea a 98 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în anul 2009, care prevede interzicerea discriminării pe bază de gen la locul de muncă şi adoptarea de către guverne a politicilor şi măsurilor de combatere a violenţei şi hărţuirii pe piaţa muncii.

Consiliul de Femei din cadrul CNSM pledează pentru adoptarea de către Organizaţia Internaţională a Muncii a Convenţiei privind combaterea violenţei pe piaţa muncii şi îndeamnă Guvernul Republicii Moldova şi Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova să susţină adoptarea acestui document important în vederea eradicării discriminării pe piaţa muncii şi combaterii violenţei la locul de muncă.

Susţinînd adoptarea acestei Convenţii partenerii social vor demonstra intoleranţă faţă de fenomenul violenţei în mediul de muncă, vor contribui la asigurarea egalităţii de gen şi a muncii decente pentru femei şi bărbaţi.

CONSILIUL DE FEMEI DIN CADRUL CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova