CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația G20 a Miniștrilor Muncii și Ocupării Forței de Muncă a fost salutată

01.07.2021

arton24568-f6187

Munca 20 (L20), formată din sindicatele din țările G20, a salutat declarația adoptată de miniștrii muncii și ocupării forței de muncă din țările G20 cu privire la bazele redresării în urma impactului COVID-19 asupra sănătății, economiei și ocupării forței de muncă.

Declarația solicită „o abordare politică axată pe oameni care să orienteze spre o mai mare justiție socială și spre o muncă decentă pentru toți”.

Declarația reflectă îndeaproape prioritățile muncii 20 (L20), cu excepția investițiilor în crearea de locuri de muncă. L20 îndeamnă liderii G20 să acorde prioritate ocupării depline a forței de muncă și măsurilor de tranziție echitabile pentru a aborda atât criza climatică, cât și cea a locurilor de muncă. Sunt necesare planuri cuprinzătoare, care să asigure atât consolidarea sprijinului pentru venit, cât și a altor măsuri de protecție socială.

Sharan Burrow, Secretar General ITUC, a declarat: „Protecția socială pentru toți, egalitatea de gen și incluziunea, precum și necesitatea unor cadre de reglementare pentru lucrătorii la distanță și pentru angajații platformei au un rol central atât de necesar pentru planurile de redresare post-pandemice. Detalii despre modul în care aceste angajamente vor fi puse în aplicare în planurile naționale de ocupare a forței de muncă și unde vor fi direcționate investițiile pentru redresare trebuie stabilite de acum până când liderii G20 se vor întruni în luna octombrie. Este vital să vedem implementarea rapidă a acestor angajamente pentru a ne asigura că redresarea consolidează reziliența împotriva șocurilor viitoare. ”

Pierre Habbard, secretarul general al TUAC, a declarat: „Dialogul social și negocierile colective sunt fundamentale pentru asigurarea unei organizări a muncii centrate pe om. Reamintim miniștrilor muncii importanța coordonării cu miniștrii de finanțe atunci când se întâlnesc în luna iulie, atunci când creează spațiul fiscal necesar pentru guvernele naționale în reformele lor fiscale în sprijinul unei rate minime a impozitului pe profit, a impozitării efective a economiei digitale și a impozitelor pe avere, care sunt toate necesare pentru a sprijini creșterea favorabilă incluziunii și prosperitatea comună.”

Elementele cheie ale declarației includ:

  • locuri de muncă mai multe, mai bune și plătite în mod egal pentru femei – măsurate în raport cu introducerea a 100 milioane de femei pe piața forței de muncă până în anul 2025;
  • sprijin pentru Convenția 190 a OIM privind violența și hărțuirea la locul de muncă;
  • protecția socială pentru toți, care este adecvată, incluzivă, eficientă și durabilă prin principiile politicii G20;
  • consolidarea cooperării internaționale în materie de protecție socială ca parte a planurilor și soluțiilor de redresare a ocupării forței de muncă, inclusiv a dialogului cu partenerii sociali, a viitorului muncii „centrat pe om” și a cadrelor de reglementare pentru platformele digitale și de lucru la distanță dezvoltate cu partenerii sociali, inclusiv sprijinirea Declarației centenarului OIM;
  • sprijin pentru tineri prin locuri de muncă și ucenicie de calitate;
  • o tranziție „echitabilă și durabilă” pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă vor fi afectate atât de climă, cât și de transformarea digitală și solicită un angajament pentru învățarea pe tot parcursul vieții; și
  • sprijinirea activităților de monitorizare în cadrul OIM privind sănătatea și siguranța la locul de muncă ca principiu fundamental și drept la locul de muncă.

„Salutăm disponibilitatea miniștrilor muncii și ocupării forței de muncă din G20 de a aborda unele dintre deficitele majore din lumea muncii și așteptăm cu nerăbdare să vedem că liderii G20 se bazează pe această fundație și iau măsuri cu privire la angajamentele prezentate în această declarație pentru a se asigura că obiectivul declarat al unei redresări centrate pe om, incluzive și durabile este atins”, a declarat Sharan Burrow.

Sursa: www.ituc-csi.org