CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii – 1 Mai

29.04.2017

cnsm-e1474351117367

Declarația Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii – 1 Mai

Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova,

conștientizînd semnificația și rolul acestei zile pentru oamenii muncii, care pledează pentru asigurarea drepturilor fundamentale la muncă, un salariu decent, sănătate, securitate, siguranță și protecție socială la locul de muncă,

fiind îngrijorat de nivelul redus al garanțiilor sociale și economice acordate de stat și lipsa unor obligații de perspectivă de a promova politici care să conducă la ridicarea nivelului de trai al populației,

avînd certitudinea că numai printr-un dialog social constructiv va fi asigurată stabilitatea și dezvoltarea țării,

face apel către toți partenerii sociali de toate nivelurile să-și concentreze eforturile pentru a asigura:

  • crearea locurilor de muncă cu salarii decente și condiții normale de muncă;
  • stabilirea unui salariu minim unic pe țară, calculat în dependență de salariul mediu pe economie;
  • diminuarea presiunii fiscale asupra veniturilor persoanelor fizice;
  • combaterea mai eficientă a muncii „la negru” și achitării salariilor „în plic”;
  • evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă și implementarea tuturor cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă;
  • realizarea perfecționării cadrului legal din domeniul muncii pe principiile parteneriatului social cu consensul tuturor părților;
  • excluderea prevederilor discriminatorii la stabilirea pensiilor pentru toate categoriile de populație;
  • motivarea tinerilor de a munci în Republica Moldova;
  • respectarea principiilor parteneriatului social şi favorizarea de către stat a dezvoltării unui dialog social constructiv;
  • armonizarea legislației naționale care vizează domeniul relațiilor de muncă cu dreptul și practicile internaționale, inclusiv ale Organizației Internaționale a Muncii și ale Uniunii Europene.

Este cert că doar acționînd în comun vom izbuti să realizăm aceste cerințe.

Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova declară că va depune eforturi pe măsură și în continuare pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din Republica Moldova și pentru binele tuturor cetățenilor țării!                       

27 aprilie 2017

mun. ChișinăuDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova