CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația Consiliului General al CNSM privind majorarea tarifelor la resurse energetice

07.12.2021

viber_image_2021-12-05_14-47-17-313

Membrii Consiliului General, în numele tuturor salariaților-membri de sindicat, își exprimă dezacordul și îngrijorarea față de majorarea tarifelor la gazele naturale, fapt care va conduce la scumpiri în lanț a serviciilor comunale, a prețurilor la produsele de strictă necesitate și, inevitabil, la survenirea unui colaps social-economic în țară.

Nu este clară modalitatea de formare a prețului la gazele naturale procurate de la furnizor, nu este clar de ce nu este făcută publică această formulă de calcul pentru consumatori care suportă în final costul acestui bun, fiind posibilă de accesat pe pagina web a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, astfel ca fiecare cetățean să aibă acces la această informație.

Situația pandemică din ultimul timp a dus, practic, la stoparea activității unor agenți economici, la diminuarea veniturilor populației și încetinirea creșterii economice.

Populația, puțin numerică rămasă în țară ca urmare a fluxurilor migraționale, achită toate taxele și impozitele incluse în costul final al mărfurilor, care au crescut semnificativ în ultimul an. Salariile, însă, în anul 2020 au avut cea mai mică creștere în termeni reali din ultimii ani de doar 105,8% pe fundalul majorării prețurilor și tarifelor din ultima perioadă, care doar în perioada de 10 luni ale anului 2021 au crescut cu 8,29%, urmînd să crească pînă la finele anului, în rezultatul majorării tarifelor la resursele energetice, afectînd puterea de cumpărare a populației în ansamblu.

Spre regret, propunerile expuse în declarațiile recente ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova nu au fost acceptate în totalitate, iar  compensațiile care vor fi acordate doar consumatorilor casnici nu vor avea un impact semnificativ asupra soluționării situației create.

În acest context, pentru neadmiterea diminuării puterii de cumpărare a populației ca urmare a majorării prețurilor în lanț la toate produsele și mărfurile, cerem, în mod de urgență:

  1. Convocarea ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru determinarea măsurilor concrete;
  2. Asigurarea transparenței stabilirii tarifului la gazele naturale prin publicarea formulei de calcul și prețului la gazele naturale.
  3. Scutirea de TVA a gazelor naturale și gazelor lichefiate;
  4. Reducerea TVA la produsele alimentare social-importante;
  5. Stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 4000 de lei;
  6. Majorarea valorilor de referință în sectorul bugetar în mărime mai mare decît s-a propus la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022.
  7. Majorarea pensiilor, asigurînd menținerea puterii de cumpărare a persoanelor pensionare.
  8. Sporirea nivelului protecției sociale prin adoptarea unor mecanisme de susținere a persoanele cu venituri mici, suplimentar la compensațiile la achitarea facturilor pentru gaze naturale și agent termic care vor fi acordate consumatorilor casnici.

În cazul în care revendicările noastre nu vor fi auzite și nu vor fi întreprinse măsurile necesare, sindicatele își rezervă dreptul de a purcede la alte acțiuni, care sunt prevăzute de cadrul legal.

La 6 decembrie curent, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înaintat aceste revendicări Guvernului, Parlamentului și Președintelui țării pentru întreprinderea măsurilor de susținere social-economică a populației.