CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația Comisiei de Tineret a CNSM cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului

10.08.2018

cnsm-e1474351117367

Comisia de Tineret a CNSM este solidară cu tineretul din întreaga lume,  împărtășește grijile față de problemele expuse în  Declarația  Confederației Internaționale a Sindicatelor cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, marcată la 12 august (vezi aici).

Pe lîngă problemele globale abordate în Declarația sus-menționată, tinerii din Republica Moldova se confruntă cu:

  • dificultăți la angajare în cîmpul muncii cauzate de lipsa experienței, a abilităților practice și discrepanţa între calificarea tinerilor specialişti şi cerinţele angajatorilor;
  • lipsa garanțiilor la prima angajare;
  • nivel redus al salariilor oferit tinerilor, care nu acoperă necesitățile vitale;
  • violența și hărțuirea în lumea muncii, discriminarea pe aspect de gen;
  • accesul limitat al tinerilor la procesul decizional la toate nivelurile;
  • aplicarea unor forme ascunse de exploatare a tinerilor.

În ultima perioadă de timp sînt puse în aplicare mai multe proiecte care au menirea de a găsi soluții la problemele abordate de tineri. Sînt benevenite programul “Prima casă”, implementarea învățămîntului dual, a tichetelor de masă, a serviciilor de orientare profesională și ghidare în carieră ș.a.

Cu toate acestea, considerăm că urmează a fi depuse și mai mari eforturi din partea factorilor decizionali pentru a stimula și motiva tinerii să rămînă acasă în Republica Moldova prin soluționarea problemelor menționate.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova