CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația CNSM referitor la testarea și vaccinarea salariaților

06.09.2021

cnsm_image

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este îngrijorată de evoluția discuțiilor referitor la subiectul vaccinării și testării cu scopul diminuării răspândirii infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 și impactului acestora asupra societății și, nemijlocit, asupra salariaților. CNSM consideră că, în majoritatea cazurilor, mesajele lansate conduc la o scindare în societate și nu aduc un plus de valoare eforturilor de a combate răspândirea pandemiei. Despre această se arată în Declarația CNSM referitor la testarea și vaccinarea salariaților expediată premierului Natalia Gavrilița, președinte a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

“Constatăm, cu regret, că, din cauza lipsei unei comunicări și informări corecte din surse oficiale, procesul de vaccinare decurge nici pe departe așa cum ne-am dori noi toți. Astfel încât la sfârșitul lunii august acoperirea națională cu o doză de vaccin împotriva SARS-CoV-2 constituie 21,4 %, cu schemă completă – 19,79%. Totodată, lipsa unor proceduri clare pentru persoanele care ar urma să fie vaccinate cu referire la verificarea stării de sănătate la momentul vaccinării, contraindicațiile existente, reacțiile adverse posibile ca urmare a vaccinării creează o reticență la vaccinare în rândul populației. Mai mult decât atât, considerăm inacceptabile mesajele restrictive și de obligativitate în cazul vaccinării fără a promova concomitent măsuri de motivare și de cointeresare atât individuală, cât și de grup profesional.”, se arată în Declarație.

Pornind de la menirea și atribuțiile sindicatelor, acestea au ca scop să asigure respectarea drepturilor și a intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale, colective și individuale ale propriilor membri în autoritățile publice de toate nivelurile, în instanțele judecătorești, în asociațiile obștești, în faţa patronilor și asociațiilor acestora. Astfel, în cazul în care drepturile respective sunt încălcate sau neglijate, sindicatele sunt obligate să intervină și să fie solidari cu centrele sindicale național–ramurale care au o astfel de abordare.

“Desigur, în situația actuală, prioritară este sănătatea și viața oamenilor și toți trebuie să depunem eforturi pentru a le asigura. Cu toate acestea, nu trebuie să facem acest lucru în detrimentul altor drepturi ale omului care, de asemenea, sunt importante pentru viață și existență. În acest sens, trebuie promovate mecanisme de combatere a pandemiei fără a afecta drepturile constituționale, cele stabilite de actele juridice internaționale pe care Republica Moldova le-a ratificat, precum și cele naționale, ce se referă la muncă și la securitate și sănătate în muncă.”, subliniază sindicaliștii.

În context, CNSM a elaborat un set de propuneri, expediat pe parcursul anului curent pe adresa autorităților centrale, care ar interesa populația, inclusiv salariații, să își administreze vaccinuri. Astfel, Confederația reiterează următoarele propuneri:

  • Asigurarea accesului liber și gratuit a populației țării la vaccinuri sigure și inofensive, precum și achiziționarea vaccinurilor de la diferiți producători autorizați, în funcție de solicitările populației;
  • modificarea legislației în vederea acordării zilelor libere în ziua vaccinării și în ziua următoare salariaților care decid să se imunizeze;
  • acordarea unor vouchere/tichete populației afectate de pandemie care să poată fi utilizate pentru procurarea produselor alimentare;
  • digitalizarea proceselor de apelare la medici, inclusiv a rețetelor medicale în vederea limitării deplasării pacienților bolnavi la instituțiile medicale;
  • lărgirea listei de medicamente compensate aferente tratamentului SARS-CoV-2 la domiciliu și reabilitării în condiții de domiciliu post-Covid;
  • acordarea biletelor pentru reabilitarea medicală în instituțiile balneosanatoriale în mod prioritar persoanelor care au suferit de pe urma infectării cu SARS-CoV-2 (altele decât pneumofibroză);
  • deductibilitatea cheltuielilor suportate de către angajatori pentru asigurarea sănătății salariaților la locul de muncă în contextul măsurilor de combatere a răspândirii pandemiei de SARS-CoV-2 (mijloace și echipamente de protecție, testarea și vaccinarea salariaților ce se referă la SARS-CoV-2, cheltuieli ce țin de tratamentul și recuperarea salariaților etc.);
  • elaborarea unei baze de date unice securizate și a unei aplicații mobile care să ofere informația privind persoanele vaccinate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, precum și referitor la persoanele care au anticorpi ca urmare a suportării bolii în ultimele șase luni, pentru a facilita accesul atât al autorităților, cât și al cetățenilor, la informație veridică și ar preveni falsificarea certificatelor de vaccinare.

Totodată, CNSM și-a reiterat convingerea că orice decizie care afectează drepturile și interesele salariaților trebuie discutată în cadrul parteneriatului social Guvern–Patronate–Sindicate și promovată prin consensul părților. “Sperăm că de propunerile sindicatelor se va ține cont și vor fi promovate măsuri eficiente de combatere a răspândirii pandemiei cu SARS-CoV-2 în beneficiul întregii societăți”, au conchis sindicaliștii.

Departamentul mass-media și relații internaționale