CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

DECLARAȚIE: CNSM își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele legislației muncii, promovate de Guvernul Ucrainei

11.01.2020

cnsm-e1474351117367

DECLARAȚIA

privind reformele în domeniul legislației muncii în Ucraina,

10 ianuarie 2020

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele legislației muncii, promovate de Guvernul Ucrainei, fără o consultare adecvată a partenerilor sociali, care au drept scop liberalizarea excesivă a drepturilor angajatorilor în relațiile lor cu salariații.

Or, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova împărtășește pe deplin indignările sindicatelor din Ucraina, provocate de lipsa dialogului social dintre partenerii sociali asupra acestor reforme.

Reformele propuse de autoritățile de resort, sub pretextul atragerii investițiilor,  echilibrării drepturilor și intereselor dintre salariați și angajator, îmbunătățirii activității sindicale, le considerăm contrare normelor dreptului internațional, care vizează: regimul de muncă și de odihnă; interzicerea concedierii nejustificate a salariatului; dreptul la plata cel puțin dublă pentru munca suplimentară; dreptul la indemnizația de concediere; dreptul la negocieri colective; dreptul la un loc de muncă stabil; dreptul reprezentanților salariaților de a participa în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul muncii, social-economic și altele.

Aceste reforme, potrivit sindicatelor din Ucraina, în esență, au drept scop exploatarea prin muncă a cetățenilor ucraineni, în favoarea businessului și a corporațiilor multinaționale, fapt care este absolut inadmisibil. Or, asemenea reforme nu se încadrează nici prin prisma Acordului de asociere UE – Ucraina.

Modificările promovate de Guvernul Ucrainei în domeniul dreptului muncii, cu siguranță vor provoca nemulțumiri, conflicte colective de muncă în masă, dar și emigrarea forței de muncă.

Adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a reformelor propuse recent de Guvern, cu toate riscurile evidențiate de sindicatele din Ucraina, va justifica suplimentar cele declarate de Secretarul general al ITUC, Sharan Burrow că „Guvernul Ucrainei ia partea oligarhilor și corporațiilor multinaționale împotriva lucrătorilor, publicului și sindicatelor”.

În acest context, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova invită autoritățile de resort ale Ucrainei, ca în procesul de modificare a legislației muncii să asigure respectarea drepturilor și intereselor de muncă ale cetățenilor (salariaților), principiile parteneriatului social în sfera muncii, precum și normele dreptului internațional la care Ucraina este parte.

Textul Declarației CNSM expediat în adresa Radei Supreme a Ucrainei poate fi accesat aici.

Menționăm că Sharan Burrow, secretar general al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) și Luca Visentini, Secretar General al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC), au expediat autorităților din Ucraina o scrisoare în care condamnă reformele legislației muncii, promovate de Guvernul Ucrainei. Textul scrisorii în limba engleză poate fi accesat pe pagina web a ITUC aici.

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova