CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Declarația CNSM privind inițiativa Guvernului de a institui funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor

12.11.2020

cnsm_image

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă Guvernul privind modalitatea de elaborare şi aprobare a proiectelor de lege care prevede instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor, fără implicarea şi consultarea adecvată a instituţiei direct responsabile de domeniu. Despre aceasta se arată într-o Declarație a CNSM dată publicității joi, 12 noiembrie.

Astfel, Confederaţia împărtăşeşte pe deplin indignările Oficiului Avocatului Poporului, provocate de lipsa dialogului şi consultării acestuia la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop instituirea funcţiei respective.

„Faptul că la elaborarea acestui proiect de lege nu a fost solicitată opinia Instituției Naționale pentru Drepturile Omului și nici a CNSM, care au menirea constituțională, după competență, în materia protejării drepturilor omului, mărturisește o intenție sau o practică inadmisibilă în procesul elaborării proiectelor de acte legislative. Asemenea mod de adoptare a deciziilor guvernamentale, adică fără a ţine cont de opinia (argumentele) instituţiei responsabile în domeniu, a demonstrat nu o singură dată, cît de costisitor şi de anevoios devine procesul de redresare a situaţiei. Exemplu în acest sens, poate servi reforma în domeniul controlului de stat şi mai exact dispersarea competenţelor Inspectoratului de Stat al Muncii”, se arată în Declarație.

Sindicaliștii susțin că, pe lîngă faptul că iniţiativa de instituire a funcţiei de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor nu este compatibilă cu Principiile de la Paris (adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 48/134 din 20 decembrie1993), care impun anumite standarde internaţionale privind activitatea Instituţiei Naţionale de Protecţie a Drepturilor Omului, aceasta este în totală disonanţă cu recomandările organismelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. Mai mult decît atît, asemenea mecanism de protecţie a drepturilor antreprenorilor constituie o improvizaţie unică sau, la elaborarea acestuia, a fost ignorată inclusiv practica ţărilor din regiune.

“Avînd în vedere situaţia critică în domeniul sănătăţii şi problemele actuale, mai cu seamă, (im)posibilităţile financiare, pentru sindicate este de neînţeles oportunitatea triplării, chiar multiplicării instituţiilor finanţate din bugetul public, care, în principiu, au la bază aceleaşi competenţe şi atribuţii. Sau, instituţiile precum: Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru, Camera de Comerţ şi Industrie etc. n-au fost constituite de stat anume în scopul susţinerii, protejării şi promovării drepturilor şi intereselor mediului de afaceri?”, subliniază CNSM.

Sindicatele conștientizează necesitatea perfecționării cadrului legislativ național în domeniul protejării drepturilor antreprenorilor, însă vectorul principal sau sursa de inspirație în acest sens trebuie să o constituie normele dreptului internațional, Directivele Uniunii Europene în domeniu și nu în ultimul rînd cadrul legal național al parteneriatului social.

Pornind de la cele sus-menționate, precum şi în scopul neadmiterii înregistrării unui regres de la cel mai înalt statut („A”) dobîndit de Oficiul Avocatului Poporului, în consecinţă – de Republica Moldova, în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale ale omului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită, în mod public, prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, retragerea proiectului de lege prin care se propune instituirea funcției Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor.

Amintim că la data de 5 noiembrie curent, Executivul a votat proiectul de lege care prevede instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Potrivit proiectului, acesta va fi numit de Parlament și va activa în mod autonom față de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova