CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

DECLARAŢIA CNSM în legătură cu preconizarea numeroaselor disponibilizări, ca urmare a reformei Guvernului Republicii Moldova

04.07.2017

cnsm

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova constată cu îngrijorare că, drept urmare a reformei Guvernului, sute de salariaţi, angajaţi actualmente în autorităţile publice respective, nu se vor mai regăsi în noua structură a sistemului de administrare publică şi, prin urmare, vor completa rîndurile de şomeri.

Situaţia social-economică a acestora ar putea să se complice şi mai mult pe motivul subocupării forţei de muncă, fapt care ar încuraja ocuparea informală, care persistă deocamdată cu un nivel înalt, precum şi migrarea la muncă peste hotare.

Pornind de la cele menţionate mai sus, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova cere Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova ca măsurile de realizare a reformei administraţiei publice să se sprijine, în primul rînd, pe principiul oportunităţii, echităţii sociale şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor supuşi disponibilizării, să fie identificate măsurile de rigoare şi instrumentele juridice care ar asigura în măsura deplină respectarea procedurii de disponibilizare a salariaţilor şi asigurarea tuturor drepturilor şi garanţiilor de muncă ale acestora.

Potrivit art. 88 din Codul muncii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova, în cazul reorganizării autorităţilor administrative centrale şi a autorităţilor din subordinea acestora cu reducerea în masă a locurilor de muncă, să dispună informarea în scris despre acest lucru, de către autorităţile publice respective, cu cel puţin 3 luni înainte, organizaţiile sindicale primare şi cele de ramură, şi iniţierea negocierilor colective în vederea respectării drepturilor şi intereselor de muncă ale salariaţilor, inclusiv ale funcţionarilor publici în conformitate cu particularităţile statutelor juridice a acestora.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova exprimă ferma convingere că Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova vor lua în considerare problema abordată prin prezenta Declaraţie şi nu vor admite încălcarea drepturilor şi intereselor salariaţilor în procesul de reformare a sistemului de administrare publică.

Sindicatele vor monitoriza cu atenţie respectarea drepturilor şi intereselor de muncă ale salariaţilor concediaţi pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal.

Președinte                                                                                                                                                           Oleg Budza

 

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova