CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

DECLARAŢIA CNSM în legătură cu aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a propunerilor de modificare şi completare a Codului muncii

04.07.2017

cnsm-e1474351117367

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) constată cu îngrijorare că modificările şi completările la Codul muncii, aprobate de Guvernul Republicii Moldova (la 23 iunie curent) şi prezentate Parlamentului spre examinare, în mod prioritar, subminează drepturile şi garanţiile sociale, economice şi de muncă ale salariaţilor; diminuează menirea socio-juridică a contractelor individuale şi colective de muncă; compromit măsurile întreprinse de stat ce ţin de contracararea muncii la negru; afectează eficacitatea activităţii parteneriatului social; creează anumite contradicţii ale legislaţiei naţionale cu normele dreptului internaţional la care Republica Moldova este parte.Este regretabil faptul că la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii, Guvernul a ignorat experienţa partenerilor sociali (Guvern, Patronat, Sindicate) acumulată pe parcursul anilor, de a opera modificări, completări la Codul muncii prin compromis, obținut în cadrul unui grup de lucru creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pe principii de egalitate şi paritate a reprezentării părţilor.

Din păcate, această practică a partenerilor sociali a fost substituită cu cea a constituirii unui grup de lucru format din reprezentanţi ai mai multor structuri, inclusiv a Camerei de Comerţ Americană, Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, Asociaţiei Businessului European, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti etc.

Sindicatele consideră inadmisibilă situația îmbunătățirii climatului investiţional în Republica Moldova din contul diminuării drepturilor şi garanţiilor de muncă fundamentale ale salariaţilor, încurajării aplicării muncii la negru, aprofundării fenomenului economiei informale, instaurării inechității sociale din cauza subreglementării raporturilor de muncă.

CNSM, de asemenea, îşi exprimă dezacordul cu privire la intenția Guvernului Republicii Moldova de a elabora şi prezenta Parlamentului pentru adoptare un nou Cod al muncii.

Practica modificării, completării și aplicării Codului muncii a demonstrat în repetate rînduri că drepturile şi interesele partenerilor sociali în sfera muncii pot fi determinate şi realizate, în măsura deplină, prin intermediul mecanismelor legale cum ar fi consultările și negocierile colective, or Guvernul nu a solicitat opinia Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova privind elaborarea unui nou Cod al muncii.

Prin urmare, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită Parlamentului Republicii Moldova restituirea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii (nr. 216 din 27.06.2017), pentru a reveni asupra definitivării lui prin negocieri colective în cadrul unui grup de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, sindicatele sînt ferm convinse că nu există niciun temei legal pentru elaborarea unui nou Cod al muncii şi, prin urmare, cere neadmiterea adoptării acestuia.

Președinte                                                                                                                                                           Oleg BudzaDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova