CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

DECLARAŢIA – APEL a partenerilor sociali din ramura construcţiilor privind combaterea practicii achitării salariilor „în plic” şi „muncii la negru”

14.08.2012

constructori_620

Conştientizînd situaţia creată în ramura construcţiilor,

Dorind ca toţi angajatorii şi salariaţii să activeze în condiţii egale, echitabile, în prezenţa unei concurenţe loiale, Pledînd pentru combaterea „muncii la negru” şi achitării salariului „în plic”,

Partenerii sociali din ramura construcţiilor şi anume Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al  Republica Moldova, Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS” şi Federaţia Patronală a Constructorilor,  Drumarilor şi Producătorilor materialelor de construcţie „CONDRUMAT”, în cadrul şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor din 15 iunie curent, au semnat DECLARAŢIA – APEL privind combaterea practicii achitării salariilor „în plic” şi „muncii la negru” din ramura construcţiilor.

DECLARAŢIA – APEL

a partenerilor sociali din ramura construcţiilor privind

combaterea practicii achitării salariilor „în plic” şi „muncii la negru”

Noi, partenerii sociali din ramura construcţiilor, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu situaţia care sa creat la întreprinderile din construcţii şi industria materialelor de construcţie. Conform datelor statistice, în ramură avem un număr mare al persoanelor care activează „la negru” sau primesc salarii  „în plic”. Aceste fenomene se manifestă prin nereglementarea relaţiilor de muncă printr-un contract individual de muncă oficial, neachitarea de către angajator şi salariat a contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale etc. Primii care au de suferit de pe urma acestor acţiuni ilegale sînt salariaţii care acceptă angajarea fără forme legale sau achitarea salariului „în plic”. Ei nu primesc un salariu adecvat, în conformitate cu prevederile legale; muncesc supraprogram; nu beneficiază de concedii cu plată; nu beneficiază de asigurarea riscurilor care pot apărea la locul de muncă (indemnizaţii pentru incapacitate de muncă, indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, indemnizaţii de concediere, etc.); activează în condiţii de muncă nefavorabile fără respectarea normelor de securitate a muncii; nu pot beneficia de prestaţiile sociale acordate de către stat în cazul lipsei unui loc de muncă şi, ulterior, de pensie pentru limită de vîrstă sau de invaliditate, etc. Iar în caz de litigiu ei nu vor putea face probaţiunea în judecată.

Totodată, angajarea ilegală sau semilegală, precum şi achitarea salariului „în plic”, afectează considerabil acumulările la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă în medicină, iar prin ricoşeu – copiii, bătrînii, buna funcţionare a structurilor statutului etc.

Aici recunoaştem faptul că de apariţia acestor fenomene nu se fac vinovaţi numai angajatorii şi salariaţii. Existenţa acestor flageli este favorizată, deopotrivă, şi de presiunea fiscală exagerată, şi de costurile neformale pe care le suportă agenţii economici cauzate de corupţie, birocraţie, concurenţa neloială, neprotejarea producătorilor autohtoni.

Nu mai puţin importantă este şi insatisfacţia generală a salariaţilor şi angajatorilor vizavi de felul în care statul îşi onorează obligaţiile în cadrul contractului social. Dacă percepţiile generale sînt că statul doar colectează impozite, dar nu este capabil să asigure servicii publice de calitate – drumuri, servicii de sănătate, protecţie socială – atunci tentaţiile de intrare în umbră vor fi şi mai mari. Evident, în acest fel se consolidează cercul vicios al economiei informale.

Pornind de la această situaţie, sîntem convinşi că ea poate fi depăşită numai prin eforturi comune.

Întru îndeplinirea Convenţiei colective în ramura construcţiilor pentru anii 2009-2013, facem apel către toţi angajatorii şi salariaţii din ramura construcţiilor, precum şi autorităţile publice, de a contribui prin acţiuni consolidate spre combaterea „muncii la negru” şi achitării salariului „în plic”, crearea condiţiilor loiale de activitate a agenţilor economici, modificarea cadrului legislativ şi normativ pentru crearea regulilor de joc în relaţiile dintre partenerii sociali.”