CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Cu privire la plata premiului anual pentru anul 2021 și 2022

07.12.2021

cnsm-e1474351117367

La momentul adoptării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, nu a fost prevăzută acordarea premiul anual pentru salariații din sectorul bugetar. Urmare a insistenței Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, legea menționată a fost completată cu un articol nou 21 prim, prin care a fost reglementată acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare, care a fost achitat în decembrie 2020 pentru rezultatele activității în anul 2019 și de care au beneficiat toți salariații bugetari.

Începând cu 01 ianuarie 2021, însă, a fost modificat mecanismul de acordare a premiului anual, astfel încât premiul anual se acorda pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv, fapt care a omis acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020. Urmare a acestui fapt, sindicatele au înaintat demersuri prin care au solicitat să li se ofere salariaților-membri de sindicat din sectorul bugetar explicațiile de rigoare vizând achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020. La respectivele solicitări, Ministerul Finanțelor ne-a informat că la elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 nu au fost prevăzute mijloace financiare necesare pentru acordarea premiului anual nici măcar aferent anului 2021. De asemenea, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, conducerea ministerului a menționat că premiul anual este opțional și poate fi acordat și în proporție mai mică decât 50 la sută din salariu de bază.

Ca rezultat, pe parcursul anului curent, sindicatele au înaintat repetat revendicarea să fie modificată Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vederea acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2020 și alocate mijloacele financiare pentru acordarea premiului anual aferent anilor 2020 și, ulterior, anului 2021.

Urmare a insistenței sindicatelor, inclusiv a participanților la mitingul de protest din 6 decembrie 2021, președintele comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, dl Dan Perciun, în cadrul unui briefing de presă în Parlament, precum și Ministrul Finanțelor dl Dumitru Budianschi, în cadrul ședinței comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, au dat asigurări că premiul anual pentru rezultatele anului 2021 va fi acordat în decembrie curent din contul mijloacelor disponibile ale instituțiilor bugetare. În cazul insuficienței mijloacelor financiare pentru plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021, pentru unele instituții bugetare, în bugetul de stat pentru anul 2022, sunt prevăzute sumele necesare pentru acordarea premiului pentru anul 2021 pe parcursul primelor 3 luni ale anului 2022. Concomitent, în bugetul de stat pentru anul 2022 sunt prevăzute sumele necesare pentru plata premiul anual aferent anului 2022.

Totodată, Ministrul Finanțelor, a enunțat faptul că în anul 2022, va iniția procesul de discuții pentru perfecționarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar la care vor participa nemijlocit și reprezentanții sindicatelor, eliminând lacunele existente și asigurând o echitate în salarizare.