CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Convenția OIM privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă a fost adoptată la Geneva

21.06.2019

48102599842_d46c9d9956_k

Astăzi, 21 iunie, Conferința Internațională a Muncii, care se află la cea de-a 108-a sesiune, organizată în anul marcării a 100 de ani de la fondarea Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a adoptat Convenția OIM privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Textul Convenției poate fi accesat aici.

Noua normă internațională a muncii stabilește standarde globale minime pentru crearea unui climat general de toleranță zero față de violență și hărțuire, punând un accent deosebit pe necesitatea de combatere a violenței bazate pe gen.

Potrivit prevederilor Convenției, violența și hărțuirea la locul de muncă reprezintă o serie de forme inacceptabile de comportament și practici sau amenințări ale acestora – simple sau repetate – scopul, rezultatul sau posibila consecință a acestora fiind rănirea fizică, psihologică, sexuală sau economică. Convenția definește victimele ca fiind toate persoanele implicate în sectorul public sau privat, în economia formală și informală, inclusiv solicitanții de locuri de muncă, stagiari și foști angajați. Potrivit documentului, sfera muncii nu se limitează la un loc de muncă fizic, ci include și domenii legate de muncă, cum ar fi formarea profesională, călătoriile de afaceri, îndeplinirea sarcinilor de serviciu în spațiile publice etc.

În principiile fundamentale ale Convenției, abordarea privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii este definită ca fiind incluzivă, cuprinzătoare, sensibilă la dimensiunea de gen și implică un set de măsuri diferite – de la interdicția legislativă la controalele de inspecție. Convenția conține, de asemenea, secțiuni privind măsurile de prevenire a violenței și a hărțuirii la locul de muncă; punerea în aplicare și căile de atac; formarea relevantă și conștientizarea.

Delegația tripartită care reprezintă Republica Moldova la acest for internațional, formată din conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, salută adoptarea noii Convenții, care reprezintă un instrument ce va permite lucrătorilor să realizeze mai eficient egalitatea de șanse, mai ales atunci când vorbim despre egalitatea de gen în lumea muncii.

În acest an, la lucrările Conferinței participă peste 6000 de delegați, inclusiv 39 șefi de stat și de guvern din toate colțurile lumii. Conferința Internațională a Muncii este cel mai înalt organism decizional al OIM. Organizația Internațională a Muncii este o instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu competență generală în materie de muncă și securitate socială. Mai multe detalii despre activitatea Conferinței le puteți accesa pe pagina web a OIM.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova