CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Convenția colectivă în ramura construcțiilor a fost publicată în Monitorul Oficial

07.02.2019

img_4806_0

După impasul în care s-a aflat parteneriatul social în ramura construcțiilor pe parcursul anilor 2017-2018, membrii Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective formată din – Ministerul Economiei și Infrastructurii, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS”, Federația Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții și Federația Patronală a Constructorilor Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție ”CONDRUMAT”, la 18 decembrie 2018 au semnat Convenția Colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022.

Amintim că, practicile europene de structurare a capitolului legat de salarizare din Convenția colectivă din ramura construcțiilor a fost un obiectiv prioritar pentru Federația ”SINDICONS” încă de la începutul anului 2017, de când  a demarat proiectul susținut de Organizația Internațională a Muncii (OIM) privind restructurarea sistemului de salarizare în Republica Moldova pentru două ramuri ale economiei naționale: construcții si textile. Din motivul divergenților între partenerii din ramura construcțiilor, proiectul a continuat pe parcursul  anului 2018.

În acest context, în aprilie 2018, cu suport din partea experților OIM au fost inițiate consultările pentru modificarea Convenției colective în ramura construcțiilor, în corespundere cu propunerile proiectului și cu scopul de a avea mai multe cuantumuri pentru prima categorie de calificare, diferențiate pe sectoare. Acestea pot ține de materiale de construcție, prestatori de servicii, proiectare, fabricarea sticlei etc.

Victor Talmaci, președintele Federației ”SINDICONS” a remarcat că în cei 25 ani de parteneriat social, doar în perioada anilor 2017-2018 în ramura construcțiilor salariul pentru prima categorie de calificare a fost mai mic decât cuantumul minim garantat în sectorul real al economiei.

Astfel, a fost creat un grup de lucru, a câte doi reprezentanți din partea celor trei parteneri sociali, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Federația ”SINDICONS” și Federația ”CONDRUMAT”. În cadrul grupului de lucru, a fost propus tabelul privind salariul tarifar pentru categoriile de calificare, respectiv, pentru categoria 1 de calificare a fost înaintat salariul minim de 3393 lei. Federația Patronală ”CONDRUMAT” nu a acceptat propunerile înaintate și a propus salariul minim pentru 1 categorie de 2800 lei.

Ulterior, Federația Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcție din Republica Moldova (FPCPMC) a venit cu un demers în adresa Federației ”SINDICONS” prin care se propune recunoașterea acesteia în calitate de partener social credibil și reprezentativ, pentru demararea procedurii de negociere și semnarea convenției colective la nivel de ramură. La 16 iulie 2018, Federația ”SINDICONS” și FPCPMC în temeiul Legii nr. 245 din 21.07.2006 au semnat procesul verbal de recunoaștere a partenerilor sociali din ramura construcțiilor.

În urma consultărilor și negocierilor purtate cu noua structură patronală, au fost aprobate mai multe modificări la Convenția colectivă din ramura construcțiilor, cea mai importantă fiind salariul minim pentru categoria 1 de calificare după cum urmează:

  • Construcții, proiectări, drumuri, mecanizare, cadastre–3100 lei;
  • industria extractivă, exploatarea carierelor-3654,00 lei;
  • fabricarea cimentului, produselor din beton, din ceramică-3262,50 lei;
  • fabricarea sticlei-2740,50 lei;
  • fabricarea produselor finite din metal-2871,00 lei;
  • transporturi-2740,00 lei;
  • alte activități auxiliare, prestări servicii-2610,00 lei.

Într-un final, structurile patronale de branșă, au ajuns la un consens de a crea un organ reprezentativ unic pentru desfășurarea negocierilor colective. Astfel, la 18 decembrie 2018, Convenția colectivă în ramura construcțiilor a fost semnată, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019, art. 231.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova