CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

(VIDEO) Continuarea lansării campaniei ”Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale” la Bălți

21.03.2018

IMG_3117

Astăzi, 21 martie, la Bălți, au continuat activitățile de lansare a campaniei naționale ”Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale”, la care a participat conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Valeriu Berlinschi, secretar al Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, Alexandru Ghețu, șef al direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și a parteneriatului social a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, lideri sindicali și reprezentanții partenerilor sociali.

Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a definit contractul colectiv de muncă drept o artă a negocierilor dintre angajator și reprezentanții salariaților, adică sindicate. Precum și faptul că, după ultimele modificări ale Codului Muncii al RM, sindicatele trebuie să-și manifeste ca niciodată poziția fermă și competențele în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă, care, după ce s-a renunțat la carnetul muncă, devine un document extrem de important pentru salariați. Or, în baza lui, va fi încheiat contractul individual de muncă.

Pentru Valeriu Berlinschi, secretar al Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, desfășurarea campaniei naționale ”Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale” va servi un imbold pentru dinamizarea negocierilor dintre sindicate și angajatori, pentru dezvoltarea dialogului social atât la nivel de întreprindere, cât și la cel de ramură, de țară.

Alexandru Ghețu, șef al direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și a parteneriatului social a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a venit cu o constatare edificatoare. În opinia lui, tocmai la întreprinderile, în care se încheie contracte colective de muncă, activează organizații sindicale primare, unde se atestă un dialog social constructiv, se înregistrează mai puține conflicte de muncă, mai puține probleme în ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

La eveniment cu un cuvânt de salut a fost prezent și Vladimir Tonciuc, președintele reprezentanței teritoriale Bălți a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, care a declarat că susține campania inițiată de CNSM și și-a exprimat speranța că aceasta va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Dorind să scoată în evidență eficiența dialogului social și rolul negocierilor colective, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a punctat că anume pe această cale poate fi asigurată respectarea drepturilor și garanțiilor angajaților.

Ana Selina, președinte al Federației Sindicale ”SINDINDCOMSERVICE”, invocând experiența acumulată la nivelul sindicatului respectiv, a enunțat provocările și soluțiile pentru sindicate din perspectivele dialogului social la scară de ramură. S-a dovedit utilă în această ordine de idei și intervenția Elizavetei Iurcu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din Comunicații.

În timp ce, Aliona Calistru, președinte al comitetului sindical al spitalului municipal din Bălți, Anatol Moraru, președinte al comitetului sindical al Universității de Stat ”Alecu Russo”, și Maria Amarfi, președinte al comitetului sindical al SRL ”Bălți-Gaz”, au insistat să demonstreze că dialogul social la nivel de unitate economică constituie garanția stabilității sociale a salariaților.

Mâine, 22 martie, la Cahul, va fi finalizată lansarea campaniei naționale ”Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale”.

CNSM a lansat o campanie de informare la Bălți

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova