CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Consiliul General al CNSM a aprobat mai multe hotărîri importante cu privire la activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova

03.12.2021

IMG_8771

Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), convocat joi, 2 decembrie, în incinta Casei Sindicatelor, cu respectarea normelor de protecție împotriva răspândirii infecției de coronavirus, a aprobat mai multe hotărâri care vizează activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova.  Ședința Consiliului General a fost prezidată de Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, Petruc Chiriac, vicepreședinte al CNSM și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins șapte chestiuni: cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului General al CNSM; despre rezultatele controlului privind gestionarea patrimoniului sindical și activitatea economico-financiară a CNSM; despre revocarea din funcție a președintelui CNSM, Oleg Budza; despre demisia  președintelui CNSM, Oleg Budza; cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura de alegere a președintelui CNSM; cu privire la alegerea președintelui  CNSM pe perioada mandatului funcției predecesorului; despre Declarația referitor la majorarea tarifelor la resurse energetice.

Astfel, sindicaliștii au luat act de nota de revocare din componența Consiliului General al CNSM, a Angelei Morarencu, președinte al Comisiei de Femei a Federaţiei Sindicale „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova, și au validat împuternicirile noului membru al Consiliului General al CNSM, Drebot Alexandru, președinte al Comitetului Sindical „Termoelectrica” SA.

Cu multiple luări de cuvînt, delegații Consiliului General au dezbătut informația despre rezultatele controlului privind gestionarea patrimoniului sindical și activitatea economico-financiară a CNSM. Drept urmare, delegații au hotărît revocarea din funcție a președintelui CNSM, Oleg Budza și au stabilit vacanța funcției de președinte al CNSM.

Ulterior, au fost expuse propuneri și a fost adoptată Hotărîrea cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura de alegere a președintelui CNSM, aprobat prin Hotărîrea Consiliului General al CNSM nr. CG-4/1-4 din 05.11.2009.

Urmare a acesteia, delegații Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au purces la alegerea președintelui CNSM pe perioada mandatului predecesorului. Au fost înaintați 2 candidați: Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova și Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei din cadrul CNSM. Prin vot deschis, Igor Zubcu a fost ales președinte al CNSM pe perioada mandatului funcției predecesorului.

Totodată, membrii Consiliului General al CNSM au examinat și au adoptat Declarația referitor la majorarea tarifelor la resurse energetice, care va fi înaintată Guvernului, Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova pentru întreprinderea măsurilor de susținere social-economică a populației.

Precizăm că, Consiliul General este organul de conducere între congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament. Consiliul General hotărăște problemele generale privind activitatea Confederației, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor și programului de acțiuni stabilite de Congres.

Comunicatul se actualizează.

Departamentul mass-media și relații internaționale