CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Conflictul colectiv de muncă de la SA ”Monolit” se consideră soluţionat

19.07.2013

Sindicons-1

Comisia de conciliere de la compania ”Monolit” SA a convenit asupra mai multor revendicări înaintate de către organizația sindicală din cadrul întreprinderii. Părțile au convenit asupra achitării restanțelor salariale și cotizațiilor sindicale.

În cadrul ședinței din 18 iulie curent a comisiei de conciliere, s-a stabilit că prin întocmirea unui grafic, se vor achita restanțele în valoare de 860 mii de lei, acumulate în perioada noiembrie 2012-iunie 2013, până în luna octombrie a anului curent.

Privind acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru, administraţia şi-a luat angajamentul ca până la 31 iulie 2013 toţi salariaţii implicaţi în procesul de muncă să fie asiguraţi cu echipament. Totodată, până la finele lunii curente, conducerea companiei ”Monolit” SA trebuie să aducă în concordanţă cu normele în vigoare a vestiarelor şi încăperilor unde se alimentează salariaţii.

De asemenea, referitor la modul de calcul al salariului pentru muncitorii care activează în acord, părţile au convenit să elaboreze o listă cu preţurile pe genurile de lucrări construcţii-montaj, care va sta la baza formării salariului şi care va fi aplicată pe toată unitatea. În acest sens, până la sfârșitul lunii curente, angajatorul şi sindicatul vor începe negocierile pe problema dată.

Referitor la achitarea restanţelor pentru concediile ordinare şi medicale, acumulate în perioada decembrie 2012-ianuarie 2013, administraţia a achitat restanţele totalmente.

Salariile curente vor fi achitate paralel cu restanțele sus menționate.

Centrul Informațional al Sindicatelor