CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Conducerea CNSM, în dialog permanent cu reprezentanții Confederației în teritoriu

18.01.2022

teritoriu1

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și reprezentanții Confederației în teritoriu au dezbătut astăzi, 18 ianuarie, într-o ședință online, aspecte care vizează activitatea mișcării sindicale la nivel teritorial, impedimentele cu care se confruntă sindicaliștii în teritoriu, realizările Confederației din ultima perioadă și prioritățile pentru anul 2022.

La deschidere, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat că mișcarea sindicală mizează pe activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu pentru a soluționa problemele cu care se confruntă salariații din teritoriu și a exprimat poziția în susținerea activității sindicaliștilor din teritoriu.

Liderul sindical a punctat o serie de activități care au fost organizate recent de CNSM: organizarea unui miting de protest în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova pentru a apăra dreptul salariaților din sectorul bugetar de a beneficia de premiul anual; întrevederi cu conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Parlamentului Republicii Moldova; reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective; sindicaliștii au solicitat autorităților să întreprindă mai multe măsuri de susținere a populației afectate de noile creșteri de prețuri și tarife la resursele energetice; promovarea insistentă, în comun cu Patronatele, a necesității de a majora cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a informat despre acțiunile CNSM în anul 2021 în scopul asigurării protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat, și a comunicat despre perspective pentru următoarea perioadă. Astfel, vicepreședintele CNSM s-a referit la contribuția CNSM în avizarea proiectelor privind politica bugetar fiscală și vamală pentru anul 2022, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022, proiectul Legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2022, proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul curent.

Sainciuc a enumerat că în sectorul bugetar au fost obținute mai multe realizări importante: majorarea de la 1 ianuarie 2022 a valorii minime a salariului lunar calculat de la 2200 de lei la 3100 de lei; majorarea claselor de salarizare pentru mai multe categorii de funcționari; majorare cu 30 la sută a salariilor de bază a personalului medical. Referindu-se la măsurile susținere a populației afectate de pandemie, Sainciuc a menționat că acestea au fost modeste. În legătură cu aceasta, sindicatele au insistat să fie organizate mai multe măsuri cum ar fi: acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani în cazul suspendării procesului educațional; acordarea indemnizației pentru șomaj tehnic, instituită ca urmare a declarării stării de urgență în sănătate publică; acordarea compensațiilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității și sănătății populației; ajutorul salariaților cu regim de activitate redusă.

Totodată, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a subliniat importanța consolidării structurilor în teritoriu și a rolului reprezentanților CNSM în teritoriu privind priorităților Confederației pentru următoarea perioadă. Chiriac  a îndemnat reprezentanții CNSM în teritoriu să fie activi, să conlucreze cu liderii sindicali și partenerii din teritoriu pentru a atinge obiectivele strategice ale Confederației.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții CNSM în teritoriu au menționat problemele cu care se confruntă: activitatea redusă a comisiilor teritoriale de consultării și negocieri colective în raioane, impactul semnificativ asupra populației a creșterii tarifelor la resurse energetice și a prețurilor, unele carențe cu privire la modalitatea de calculare a salariilor în sectorul bugetar și a pensiei, eliminarea formelor de discriminare la locul de muncă. Sindicaliștii au menționat că este necesar de organizat cu regularitate astfel de întruniri pentru a pune în discuție problemele actuale și a identifica soluții.

Participanții au mai discutat despre necesitatea excluderii taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale și crearea unui mecanism facil de dobândire a statutului de persoană juridică, promovarea unui mecanism simplificat de soluționare a litigiilor individuale de muncă, neadmiterea amendării Codului muncii în defavoarea salariaților, excluderea Inspectoratului de sat al muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, promovarea importanței contractelor colective de muncă, intensificarea activităților de prevenire a producerii accidentelor de muncă, instruirea despre diferite modificări în legislație de care trebuie să țină cont liderii sindicali.

Amintim că, reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale, conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.

Departamentul mass-media și relații internaționale