CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Concilierea vieții de familie cu cea profesională, o provocare pentru familiile din Republica Moldova

15.05.2019

RTEmagicC_1605.png

Concilierea vieții de familie cu cea profesională reprezintă un aspect de mare interes atât pentru femeile cât și pentru bărbații din Republica Moldova. Dificultățile cu care se confruntă femeile, mai ales mamele, în căutarea unui loc de muncă, stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei, precum și așteptările față de bărbat pentru a fi unicul întreținător de familie, sunt aspecte care agravează inegalitățile între femei și bărbați. Despre aceasta au comunicat astăzi, 15 mai, participantele la o masă rotundă organizată cu prilejul marcării Zilei Internaționale a Familiei, celebrată anual în întreaga lume la această dată.

Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat în domeniul asistenței sociale, Ministerul Sănătății, Muncii Protecție Sociale, a menționat că autoritățile guvernamentale acordă o atenție sporită dezvoltării politicilor și mecanismelor de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii prin promovarea natalității, protecției copiilor, femeilor și a celor vârstnici, a drepturilor și intereselor tinerilor, precum și identificării soluțiilor pentru a maximiza beneficiile migrației și a minimaliza, totodată, consecințele negative ale acesteia asupra familiilor.

“Începând cu 1 ianuarie 2019 a fost majorat cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului atât pentru primul copil, cât și pentru copilul următor, care constituie 6303 lei. În primul trimestru al acestui an, au fost acordate 6259 indemnizații. O prioritate pentru Minister este asigurarea concilierii vieții de familie cu cea profesională. În acest sens, a fost aprobat concediul paternal, care se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului. De asemenea, prevenirea violenței în familie rămâne o altă prioritate. În acest sens, a fost aprobată Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violența în familie pentru anii 2018-2021”, a specificat Viorica Dumbrăveanu.

Liuba Rotaru, președintele Comisiei de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a accentuat că în prezent se atestă o statistică îngrijorătoare în ceea ce privește situația demografică și tendințele alarmante privind rata înaltă de îmbătrânire a populației și rata scăzută a natalității, numărul mare de divorțuri înregistrate, migrația părinților peste hotarele țării care își lasă copiii în grija buneilor, violența îndreptată împotriva femeilor, situația social-economică precară a femeilor de la sate.

“În ultimii ani au fost înregistrate anumite progrese în domeniul politicilor social-economice promovate de către autorități, însă acestea nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel de bunăstare al populației care ar fortifica instituția “Familiei”. Totodată, în țara noastră continuă să existe mentalități care afectează relațiile dintre femei și bărbați. În calitate de reprezentanți ai salariaților, vom desfășura în perioada următoare activități de informare și sensibilizare pentru a atrage mai multă atenție aspectelor legate de concilierea vieții de familie cu cea profesională”, a comunicat sindicalista.

Valentina Bodrug-Lungu, președintele Asociației “Gender-Centru”, a spus că pentru a îmbunătăți situația “Familiei”, este necesar de sporit dialogul dintre partenerii sociali, actorii societății civile, societatea în ansamblu, care ar favoriza identificarea unor soluții fezabile privind concilierea vieții de familie cu cea profesională.

Masa rotundă cu genericul ”Concilierea vieții de familie cu cea profesională” a fost organizată de Platforma pentru Egalitate de Gen, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii Protecție Sociale, în cadrul proiectului ”Participarea echitabilă în procesul decizional”, implementat de Asociația “Gender-Centru” și Clubul Politic al Femeilor 50/50, cu suportul UN Women.

Precizăm că Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită în întreaga lume începând cu anul 1995, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța conceptului de „Familie”. Pentru conștientizarea rolului familiei în societate, în această săptămână, în Republica Moldova, vor avea loc un șir de evenimente, precum: conferințe, flashmob-uri, mese rotunde, lecții publice, dezbateri, concursuri tematice.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova