CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comitetul Sectorial din ramura agricolă AgroindVET a trasat direcțiile de activitate în anul 2018

08.02.2018

IMG_9550

Pentru a îmbunătăți situația în domeniul formării profesionale, este necesar ca autoritățile să se implice activ în acest proces iar întreprinderile din ramura agricolă să aibă o abordare sistemică în domeniul dezvoltării sistemului VET (învățământ profesional și tehnic). Despre aceasta au comunicat joi, 8 februarie, membri ai Comitetului Sectorial AgroindVET, reprezentanți ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”.

În cadrul unui seminar de instruire, cei prezenți au discutat noțiunea VET, problemele existente în domeniul formării profesionale și rolul pieței muncii, misiunea Comitetului Sectorial AgroindVET, realizările obținute și planurile pentru următoarea perioadă.

Potrivit lui Leonard Palii, președintele Comitetului Sectorial AgroindVET, seminarul face parte din ciclul de activități consacrate consolidării capacității Comitetului sectorial pentru formare profesională, în contextul adoptării legii nr. 244 din  23.11.2017 “Cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională”, care stabilește statutul juridic și modul de organizare și funcționare a comitetelor sectoriale pentru formare profesională.

Președintele Comitetului Sectorial AgroindVET a menționat că deși au fost înregistrate anumite progrese, acestea sunt modeste. “Problema principală este necorespunderea, în mare măsură, între cererea de pe piața muncii și oferta existentă. Implicarea pieței muncii în procesul de formare profesională nu este o tradiție în Republica Moldova. În continuare, este necesar să fie elaborate standarde ocupaționale din care vor deriva calificările profesionale și programele de studii care să corespundă necesităților pieței muncii. Totodată, este necesar ca întreprinderile din ramură să asigure elevii și studenții cu locuri pentru efectuarea stagiilor de practică”, a subliniat Leonard Palii.

Menționăm că strategiile în domeniul VET urmăresc să sporească implicarea partenerilor sociali și comerciali în proiectarea și implementarea sistemelor de formare profesională la locul de muncă.

Comitetul Sectorial din ramura agricolă mizează pe intensificarea activității partenerilor sociali

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova