CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comitetul Confederal al CNSM s-a întrunit în ședință pentru a examina un șir de chestiuni de ordin social-economic și organizatoric

31.10.2019

IMG_3051

Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit astăzi, 31 octombrie, în ședință ordinară, pentru a discuta mai multe chestiuni ce vizează activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova.

Conform ordinii de zi a ședinței, s-a discutat despre acțiunile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în vederea eliminării contradicțiilor dintre legislația națională și prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr.129 privind inspecția muncii în agricultură, precum și propunerea CNSM de ratificare a Convenției OIM nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială. Totodată, sindicaliștii au examinat chestiunile ce se referă la instituirea Zilei formatorului sindical, modificarea componenței nominale a Comisiei de Tineret a CNSM, activitatea Institutului Muncii și alte chestiuni.

În acest sens, s-a discutat despre faptul că este oportun de a solicita repetat Guvernului Republicii Moldova, urgentarea elaborării unui proiect de lege pentru amendarea actelor legislative în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea eliminării contradicțiilor dintre legislația națională și prevederile Convențiilor OIM nr. 81 și nr. 129, precum și a respectării angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea acestora.

Precizăm că modificarea și completarea cadrului legal național care a supus Inspectoratul de Stat al Muncii, contrar principiilor Convenției OIM nr. 81, sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a condiționat necesitatea înaintării de CNSM a unei Reclamații către OIM împotriva Guvernului Republicii Moldova pentru nerespectarea prevederilor acestei Convenții. Comitetul tripartit al OIM a invitat Guvernul Republicii Moldova să întreprindă acțiunile necesare pentru a continua discuțiile asupra acestor aspecte cu partenerii sociali la nivel național, cu scopul de a alinia cadrul legal național la Convenția nr. 81 a OIM. Însă, până în prezent, Guvernul Republicii Moldova nu a acordat atenția cuvenită constatărilor și recomandărilor critice ale Comitetului tripartit al OIM.

De asemenea, au fost prezentate propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu privire la argumentarea inițierii procedurii de ratificare a Convenției OIM nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială. Convenția nr. 102 privind normele minime de securitate socială este principalul document al OIM care stabilește garanții în domeniul securității sociale.

Acest document juridic internațional prevede principalele tipuri de riscuri sociale care urmează să fie asigurate de către fiecare țară și stabilește mai multe domenii corespunzătoare de securitate socială: îngrijiri medicale; indemnizații de boală; prestații de șomaj; prestații de bătrânețe; prestații în caz de accidente de muncă și boli profesionale; prestații familiale; prestații de maternitate; prestații de dizabilitate; prestații pentru urmași.

În cadrul discuțiilor, membrii Comitetului Confederal al CNSM au reiterat necesitatea convocării de urgență a ședințelor de lucru ale Comisiei naționale pentru negocieri și consultări colective, care s-a întrunit ultima dată la 7 noiembrie 2018. Comisia națională pentru consultări și negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național.

În context, recunoscând și apreciind aportul formatorilor sindicali în promovarea misiunii și a valorilor sindicaliste, Comitetului Confederal al CNSM a adoptat hotărârea de a institui Ziua formatorului sindical, care se va consemna anual la data de 2 noiembrie. Instituirea acestei Zile are scopul de a evidenția rolul important al formatorilor sindicali în dezvoltarea procesului educațional la diverse niveluri, formarea și dezvoltarea abilităților profesionale ale liderilor și activiștilor sindicali, dezvoltarea programelor de instruire a membrilor de sindicat.

Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova