CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comitetul Confederal al CNSM a fost convocat în ședință

10.09.2019

IMG_9555

Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit astăzi, 10 septembrie, în ședința ordinară, pentru a discuta mai multe chestiuni ce vizează activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova.

Conform ordinii de zi a ședinței, s-a discutat despre amendamentele CNSM la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea obiectivelor politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 și perfecționarea legislației fiscale și vamale. Totodată, sindicaliștii au examinat chestiunile ce se referă la starea securității și sănătății în muncă (SSM) în semestrul I al anului 2019, organizarea și desfășurarea activităților dedicate Zilei internaționale a muncii decente, marcată anual în întreaga lume la 7 octombrie, rezultatele organizării odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în perioada estivală a anului 2019.

În cadrul ședinței, Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică al CNSM, a prezentat propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru elaborarea obiectivelor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020. În principal acestea se referă la stabilirea cotelor de impozitare și la revenirea la impozitarea proporțională a contribuabililor cu venituri mari; micșorarea poverii fiscale asupra salariilor, care până la momentul actual, în mare parte nu sânt raportate la costul vieții; sursele de venit neimpozabile; scutiri personale și scutiri pentru persoanele întreținute.

Alte propuneri de completări ale legislației fiscale țin de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legea achizițiilor publice nr.131 din 03.07.2015.

Referindu-se la starea lucrurilor în domeniul SSM, Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (IMS), a spus că reforma instituțiilor cu funcții de control în domeniul securității sănătății în muncă, vine în contradicție directă cu Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) ratificate de către Republica Moldova și care sânt menționate în Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană ca recomandări necesare de urmat.

Amintim că prin Legea nr.185 din 21 septembrie 2017 atribuțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă, examinarea petițiilor ce țin de condițiile de muncă și cercetarea accidentelor de muncă au fost transmise către 10 autorități competente în domeniul siguranței ocupaționale.

„Deoarece este dificil de conlucrat cu cele 10 autorități și informația parvine cu întârziere, CNSM se adresează organizațiilor membre cu solicitarea de a informa operativ Inspectoratul Muncii al Sindicatelor despre producerea accidentelor de muncă în organizațiile sindicale primare, cu apartenență la sindicatul respectiv”, a subliniat Elena Carchilan.

Începând cu 02 ianuarie până pe 14 iunie 2019, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 190 de evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii (inclusiv 2 accidente suferite în anii precedenți), dintre care: mortale – 25;  grave – 17; cu incapacitate temporară de muncă -148. În perioada raportată, colaboratorii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au fost implicați în cercetarea a 16 accidente de muncă (8 accidente care au fost produse în anii 2017-2018 și 8 accidente produse în anul 2019).

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Comitetului Confederal al CNSM au hotărât că în legătură cu marcarea Zilei internaționale a muncii decente, pe data de 4 octombrie 2019, la Institutul Muncii se va organiza o masă rotundă cu participarea partenerilor sociali care va avea genericul „Investiți în economia serviciilor de îngrijire!”. Totodată, în aceeași zi, în Scuarul Europei (cu începere de la ora 10.00 până la ora 12.00) se va desfășura o acțiune de informare a populației.

După cum s-a mai menționat, în perioada estivală odihna copiilor a fost organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019 nr. 220 din 03 aprilie 2019 și Hotărârii Comitetului Confederal al CNSM cu privire la repartizarea mijloacelor bugetului de stat pentru organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019 nr. 5-5 din 30.05.2019. În cele două tabere de odihnă gestionate de Confederația Națională a Sindicatelor  din Moldova, “Camping” și „Perlele Nistrului” din or. Vadul lui Vodă, în perioada estivală 2019 s-au odihnit 2786 de copii.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova