CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comitetul Confederal al CNSM a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova

16.01.2018

IMG_1910

Astăzi, 16 ianuarie,  în incinta Guvernului RM, a avut loc o întrevedere a membrilor Comitetului Confederal al CNSM cu Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, la care a participat Chiril Gaburici, Ministru al Economiei și Infrastructurii, Octavian Armașu, Ministru al Finanțelor, Svetlana Cebotari, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, alți conducători de ministere și responsabili de la Guvernul RM .

Chiar la începutul discursului său, Oleg Budza, președintele CNSM, a dat asigurări că sindicatele din Moldova susțin neabătut vectorul european de dezvoltare a țării noastre, deoarece doar pe această cale poate fi asigurat nivelul înalt de trai al oamenilor.   Ca și pentru Guvern, a menționat președintele CNSM, problema cea mai importantă a sindicatelor o constituie  crearea locurilor de muncă, menținerea, motivarea și calitatea forței de muncă. În acest context, Oleg Budza l-a asigurat pe Pavel Filip că CNSM a susținut hotărârea Guvernului RM privind subvenționarea locurilor de muncă din bugetul de stat. Totodată, el a propus să fie mărit numărul întreprinderilor, companiilor care să beneficieze de subvenții din partea statului pentru crearea locurilor de muncă. În acest sens, s-a propus ca subvenții bugetare să primească nu doar unitățile economice care creează 100 de locuri de muncă, ci și întreprinderile care înființează 20 de locuri de muncă.

În vederea îmbunătățirii nivelului de trai și creșterii veniturilor angajaților, membri de sindicat, președintele CNSM a pledat pentru majorarea salariului minim pe țară, care la momentul de față constituie 1000 de lei, lunar, și nu a fost majorat din octombrie 2014. Însă, între timp, indicele prețurilor de consum a crescut cu aproape 30 la sută. Oleg Budza a spus că salariul minim din țara noastră este cel mai scăzut din regiune, din care  cauză se produce exodul masiv al forței de muncă din țară. Dumnealui a propus ca salariul minim să fie ridicat măcar la nivelul minimului de existență, adică 1980,9 de lei. Tot la acest capitol, s-a insistat pentru urgentarea elaborării și aprobării proiectului de Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Președintele CNSM a pledat față de conducătorul Executivului nostru pentru consolidarea securității și sănătății în muncă la locurile de lucru ale angajaților. El a cerut ca măcar o dată în an, în cadrul unei ședințe a Guvernului RM, să fie dezbătută chestiunea vizând situația în acest domeniu, iar instituțiile care au fost abilitate cu aceste atribuții să-și înceapă activitatea cât mai curând, să asigure cercetarea accidentelor de muncă, să încheie acorduri de colaborare cu sindicatele și să desfășoare controale comune pe acest domeniu.

În concordanță cu respectivul subiect s-a dovedit a fi și îndemnul liderului sindicatelor din Moldova de a combate economia informală, achitarea salariilor ”în plic”. Oleg Budza a solicitat elaborarea unei strategii la nivel național privind combaterea economiei și muncii informale și crearea unui consiliu pe această problemă la nivelul conducătorului Guvernului RM.

Grija față de soarta salariatului, față de traiul și securitatea la locul de muncă al acestuia s-a regăsit și în demersul președintelui CNSM ce ține de îmbunătățirea tratamentului balneosanatorial al angajaților și al familiilor lor. În această ordine de idei, el a cerut inițierea și desfășurarea cât mai urgentă a licitațiilor pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial, pentru organizarea odihnei de vară a copiilor. El a propus ca cele 13 milioane de lei, care nu au fost utilizate anul trecut pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial, din cauza tergiversării licitațiilor respective, să fie alocate suplimentar pentru anul 2018.

Desigur, niciuna din chestiunile ce vizează nivelul de trai, veniturile, securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, membri de sindicat, nu pot fi tranșate cu succes decât în procesul eficace, armonios al dialogului social la nivel de Guvern, patronate și sindicate. În această ordine de idei, președintele CNSM a venit cu ideea consolidării dialogului și a parteneriatului social.   La concret, Oleg Budza a cerut  nominalizarea membrilor Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective  din partea Guvernului, asigurarea funcționării comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel ramural, instruirea comună a membrilor comisiilor respective în domeniul parteneriatului social.

Oleg Budza a solicitat susținerea Guvernului în ce privește promovarea contractelor colective de muncă, acte ce reglementează relațiile dintre angajator și salariați. Demersul dumnealui în acest sens este argumentat de faptul că după ultimele modificări ale Codului Muncii al RM, angajatorii se bucură de o libertate sporită în sfera relațiilor de muncă, ceea ce impune creșterea rolului contractelor colective de muncă, care asigură garanțiile și drepturile salariaților.

Pavel Filip, Prim-ministru al RM, a ținut să sublinieze că această întrevedere cu membrii Comitetului Confederal al CNSM este cât se poate de potrivită acum, la început de an, pentru a cunoaște preocupările, care frământă în egală măsură Guvernul și sindicatele. El a menționat că, din partea executivului, se manifestă o deschidere totală, o disponibilitate efectivă de a soluționa problemele abordate de CNSM și pe această cale de a face viața oamenilor din țara noastră mai prosperă.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova