CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective a examinat proiectele bugetului de stat pentru anul 2021

01.12.2020

buget

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) au examinat luni, 30 noiembrie, în cadrul unei ședințe care s-a desfășurat în format online, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021), proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Potrivit prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2021, produsul intern brut va constitui 221,4 miliarde lei, o creștere nominală cu 4,7% în raport cu anul 2020. Salariul nominal mediu lunar va constitui 8 716 lei, o creștere nominală cu 10,3 % comparativ cu anul 2020. Fondul de remunerare a muncii se prognozează a fi 62,8 miliarde lei în 2021. Conform indicatorilor generali ai BPN pentru anul 2021 sunt planificate venituri în valoare de 66 914,2 mii lei și cheltuieli în valoare de 81 305,2 mii lei. Pentru anul 2021 în bugetul de stat sunt prevăzute transferuri către alte bugete (BASS, FAOAM, Bugete locale) în valoare de 29 438,4 mii lei.

În cadrul ședinței, partenerii sociali au supus dezbaterilor cele patru proiecte și au venit cu mai multe propuneri. Participanții au analizat principalele măsuri de politică vamală și fiscală pentru următorul an. De asemenea, a fost realizată o prezentare în detalii a proiectul legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021.

Astfel, cu referire la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, în contextul propunerii de majorare a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală), reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au reiterat asupra necesității modificării legislației în domeniul asigurărilor sociale de stat în vederea acordării dreptului persoanelor care achită această contribuție de a beneficia de toate prestațiile de asigurări sociale. Totodată, sindicatele consideră necesară modificarea mecanismului de indexare a pensiilor stabilind un plafon minim garantat al coeficientul de indexare, astfel încît să fie asigurată creșterea pensiilor de cel puțin 5% a pensiilor la 1 aprilie și de cel puțin 5% la 1 octombrie. CNSM solicită stabilirea pensiei minime la nivelul minimului de existență pentru pensionari pentru limită de vîrstă.

În scopul asigurării unui tratament egal și echitabil a beneficiarilor indemnizațiilor acordate familiilor pentru copii, CNSM propune acordarea din bugetul de stat a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani nu doar pentru persoanele neasigurate dar și cele asigurate. Astfel, persoanele asigurate să beneficieze simultan atît de prestația din bugetul de stat și cea de creștere a copilului pînă la vîrsta de 2,2/3 ani achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a asigura un nivel corespunzător al protecției social-economice populației și un mediu economic propice pentru desfășurarea afacerilor, Confederația consideră necesar ca în bugetul de stat pentru anul 2021 să fie prevăzute resurse financiare pentru a acoperi mai multe categorii de cheltuieli. Sindicaliștii pledează pentru extinderea termenelor de aplicare a Legii 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Alte recomandări, sunt expuse în Avizul de mai jos.

În ceea ce privește proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, CNSM propune majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea persoanele neangajate prevăzute la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul  are calitatea de asigurat, reieșind din numărul persoanelor și prima de asigurare obligatorie de asistență medical în sumă fixă de 4056 de lei. În legătură cu aceasta, și argumentarea expusă în Avizul de mai jos, CNSM consideră necesară modificarea art. 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În același timp, la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021), CNSM a venit cu mai multe propuneri care vizează modificarea și completarea unor acte normative referitor la Codul fiscal nr. 1163/1997 și mai multe legi.

Avizele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la proiectele bugetului de stat pentru anul 2021 pot fi accesate mai jos:

Totodată, urmare a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 30 noiembrie curent, CNSM a elaborat propuneri suplimentare la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021), care au fost expediate Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. Propunerile respective pot fi accesate aici.

Precizăm că, cele patru proiecte examinate de membrii CNCNC au fost aprobate în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri, care s-a întrunit, luni, 30 noiembrie. Ulterior, documentele vor fi remise Parlamentului spre aprobare.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova