CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Comisia de Tineret din cadrul CNSM a făcut o evaluare a activității din ultimii ani

14.03.2018

IMG_0324

Implementarea politicii de tineret a CNSM și consolidarea unității de acțiuni a tinerilor sindicaliști în vederea protejării drepturilor și intereselor tineri membri de sindicat  sunt principalele obiective strategice ale Comisiei de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Despre aceasta au comunicat astăzi, 14 martie, participanții la ședința de evaluare a activității Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, desfășurată în perioada februarie 2016-februarie 2018.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a menționat că în perioada de referință Comisia și-a îndeplinit misiunea, organizând o serie de acțiuni concrete, care au urmărit să contribuie la îmbunătățirea situației social-economice a tinerilor din Republica Moldova. “Avem încă multe probleme ce țin de îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, depășirea problemelor social-economice, asigurarea tinerilor cu locuri de muncă bine plătite. Aveți idei bune, entuziasm, și sperăm că în continuare, prin eforturi comune, vom obține condiții de muncă mai bune pentru tineri”, a subliniat vicepreședintele CNSM.

În raportul de dare de seamă, Tatiana Marian, președintele Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, a menționat că activitatea structurii sindicale s-a aliniat în conformitate cu legislația internațională și națională, Legea cu privire la tineret și obiectivele Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2014-2020. „Comisia de Tineret din cadrul CNSM a demonstrat activism social și civic, fiind implicată în multiple activități cu scopul de a promova drepturile și interesele tinerilor în raporturile de muncă și în mediul profesional, și de a spori motivația tinerilor de a se implica activ în mișcarea sindicală”, a comunicat președintele Comisiei.

Astfel, în această perioadă, activitatea Comisiei s-a axat pe consolidarea eforturilor și fortificarea cooperării eficiente în domeniul tineretului prin continuarea dialogului între tineri, cu partenerii sociali, cu societatea civilă, precum și încadrarea tinerilor în rețelele tineretului sindicalist din cadrul organismelor sindicale internaționale, implementarea programelor educaționale și informaționale, promovarea programelor de motivare și pregătire a tinerilor, dezvoltarea capacităților tinerilor în domeniul sindical prin campanii de informare, forumuri, seminare, conferințe, training-uri și consolidării competențelor tinerilor.

Notăm că un succes considerabil pentru CNSM, cu impact pozitiv asupra activității pe sectorul de tineret, a fost deținerea președinției Comitetului de Tineret în cadrul Consiliului Regional Pan-European pentru perioada 2015-2017 de către Tatiana Marian. “Este pentru prima dată când reprezentanții sindicali tineri din Republica Moldova au obținut conducerea unei organizații de tineret de nivel pan-european. Acest fapt a demonstrat că CNSM și-a consolidat prezența pe arena internațională, iar pe lângă recunoașterea acestor capacități, este recunoscut statutul și potențialul Confederației”, a specificat Tatiana Marian.

Pentru a contribui la îmbunătățirea situației social-economice și la dezvoltarea mișcării sindicale din țară, tinerii sindicaliști consideră necesar definitivarea și semnarea Convenției naționale pentru dezvoltarea social-economică a tinerilor, negocierea unor prevederi și garanții suplimentare pentru tineri, membri de sindicat, în convențiile ramurale și în contractele colective de muncă; promovarea tinerilor în organele sindicale de toate nivelurile; apărarea continuă a drepturilor tinerilor în procesul de muncă și negocieri.

Comisia de Tineret din cadrul CNSM cuprinde tineri reprezentanți ai fiecărui centru sindical național-ramural, cu vârsta de până la 35 ani, aleși cu mandat pentru  o perioadă de 2 ani. În prezent, peste 25% din numărul total al membrilor de sindicat sunt tineri.

Întrunire a tinerilor sindicaliști

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova