CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Colaborare internațională: Comitetul European al BWI a organizat în Republica Moldova o serie de activități de importanță regională

18.11.2019

IMG_4410

În perioada 10-15 noiembrie curent, în incinta Institutului Muncii s-au desfășurat în premieră pentru Republica Moldova un șir de activități organizate de către Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI). La aceste activități au participat peste 90 de invitați din peste 40 de țări.

Ordinea de zi a acestor întruniri a cuprins următoarele:

  • Academia de Organising a BWI pentru regiunea Pan-Europeană;
  • Întrunirea Comitetului Regional European de Femei al BWI;
  • Întrunirea Comitetului Regional European de Tineret al BWI;
  • Întrunirea Comitetului Regional European al BWI;
  • Alte întrevederi.

În cadrul Academiei de Organising a BWI pentru regiunea Pan-Europeană s-a discutat despre necesitatea implementării unor noi strategii de organising și de eficientizare a proceselor de comunicare cu membrii de sindicat. La întrunirea Comitetului Regional European de Femei al BWI, mesajul principal al femeilor sindicaliste a fost de a stopa orice formă de discriminare și de a conjuga eforturile sindicatelor din regiune în vederea înlăturării violenței împotriva femeilor. Întrunirea Comitetului Regional European de Tineret al BWI a servit drept prilej de a aborda problemele social-economice cu care se confruntă tinerii, în special în domeniul ocupării forței de muncă, migrației, implicării organizațiilor sindicale în dezvoltarea politicilor de susținere a tinerilor, și a face schimb de experiență.

La întrunirea Comitetului Regional European al BWI, un important for regional al BWI, la care au fost prezenți și reprezentanți ai partenerilor sociali din RM, s-a discutat despre impactul schimbărilor climatice la nivel global, încălcări ale drepturilor membrilor de sindicat și abuzuri din partea autorităților care prejudiciază interesele salariaților, membrilor de sindicat, înregistrate în mai multe țări. Totodată, s-a discutat despre situația în domeniul securității și sănătății în muncă din RM. În acest sens, sindicatele din RM, membre ale BWI, au adoptat un apel adresat Guvernului RM prin care cer să elimine contradicțiile dintre legislația națională și prevederile unor Convenții ale Organizației Internaționale a Muncii.

Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI) este un sindicat global, care întrunește peste 350 de organizații din 135 țări și reprezintă interesele a peste 12 milioane de sindicaliști. Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS”, Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova “SINDENERGO” și Federația Sindicatelor din Silvicultură “SINDSILVA” sunt membri ai BWI.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova