CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

CNSM și ANOFM oferă suport informațional și asistență juridică migranților reveniți în R. Moldova

16.07.2021

iStock-921353784-s

Circa 100 de persoane, migranți reveniți recent în R. Moldova, care s-au angajat în câmpul muncii sau sunt în căutarea unui loc de muncă, sau/și care sunt șomeri/NEET, potențiali emigranți, vor beneficia de instruiri online care vizează ocuparea forței de muncă și migrația, contractul individual și colectiv de muncă, securitatea și sănătatea la locul de muncă, securitatea socială, inclusiv asistență și consultații juridice în format online, în cadrul unui curs de instruire organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova prin intermediul proiectului „Rolul sindicatelor în protecția socială a migranților lucrători în contextul Covid-19”.

Cursul de instruire presupune desfășurarea mai multor sesiuni de instruiri în luna iulie curent, pe platforma ZOOM, prima dintre ele fiind programată pentru data de 19 iulie. Beneficiarii vor afla care sunt drepturile la locul de muncă pentru lucrătorii migranți, ce prevăd Contractul Individual de muncă și Contractul Colectiv de muncă, ce presupune protecția socială pentru lucrătorii migranți, remunerarea muncii, garanțiile minime în domeniul salarizării, aspecte privind asigurarea medicală, prestații sociale în cadrul sistemului public de asigurări sociale, cum funcționează sistemul public de pensii, securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Proiectul „Rolul sindicatelor în protecția socială a migranților lucrători în contextul Covid-19” prevede acordarea unui suport migranților care în urma pandemiei Covid-19 au fost afectați de mai multe măsuri restrictive adoptate de țările lumii și, ca consecință, aceștia au fost primii care au ajuns în șomaj. Astfel, este evident că migranții care s-au întors sau intenționează să se întoarcă în țară au nevoie de un șir de măsuri de suport, începând cu asigurarea unui loc de muncă sau suport în procesul de căutare a unui loc de muncă.

Totodată, lucrătorii migranți suferă ilegalități în situația în care se reîntorc în țară și sunt nevoiți să-și găsească un loc de muncă, cu drepturi egale respectate pe piața muncii și protecție socială asigurată. Sindicatele optează pentru asigurarea acestor categorii de cetățeni cu drepturi egale de muncă și protecție socială adecvată, mai ales în condițiile pandemice.

Conform datelor cercetării „Principalele rezultate ale cercetării “Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei” în trimestrul II 2020, realizată de către Biroul Național de Statistică, circa 15 la sută dintre gospodării cu membri peste hotare au menționat că cel puțin un membru al gospodăriei s-a întors de peste hotare deoarece a pierdut locul de muncă, alte 15 la sută au declarat că cineva din gospodărie nu a putut să se întoarcă în țară.

Potrivit unui sondaj, realizat în perioada aprilie-mai 2020 de către Organizația Internațională pentru Migrație, 83% dintre migranţi au raportat că au fost afectați de Covid-19 din perspectiva pierderii locurilor de muncă sau/și a locuinței din cauza scăderii veniturilor.

Cursul de instruire este organizat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii în cadrul proiectului „Rolul sindicatelor în protecția socială a migranților lucrători în contextul Covid-19”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în parteneriat cu Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă.

Mai multe detalii despre curs, le puteți accesa pe pagina de Facebook a CNSM.

Foto: unescap.org

Departamentul mass-media și relații internaționale