CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

”CNSM continuă să-și îndeplinească cu fermitate misiunea de protecție a membrilor de sindicat”

30.11.2017

IMG_9064

”Chiar dacă societatea traversează o perioadă extrem de dificilă, CNSM continuă să-și îndeplinească cu fermitate misiunea de protecție a membrilor de sindicat”, a declarat Oleg Budza, președintele CNSM, în raportul său cu privire la activitatea Comitetului Confederal al CNSM în perioada de după Congresul III al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova prezentat în cadrul primei ședințe a Consiliului General al CNSM, care  a avut loc astăzi, 30 noiembrie.

Întru confirmarea afirmației dumisale, Oleg Budza a remarcat că protecția social-economică a membrilor de sindicat a devenit pilonul de bază al activității CNSM. Dumnealui a punctat că instituția sindicală pledează pentru aplicarea standardelor și directivelor Uniunii Europene, însă, în același timp, Confederația se preocupă ca aceasta să nu afecteze bunăstarea populației țării. În acest sens, CNSM insistă mereu pentru pregătirea profesională a forței de muncă, susține inițiativa Guvernului de a subvenționa crearea locurilor noi de muncă, a solicitat să fie respectată procedură de disponibilizare a salariaților și asigurarea tuturor drepturilor și garanțiilor de muncă ale acestora în procesul de reformare a administrației publice centrale.

Una dintre cele mai importante sarcini pentru sindicate, a menționat președintele CNSM, o constituie remunerarea adecvată a muncii. Deși implementarea cuantumului minim garantat în cadrul unor unități economice, instituții decurge anevoios, s-a stipulat în raport, sindicatele au reușit să obțină majorări ale salariile în sectorul bugetar. Lefurile cadrelor didactice au fost mărite la 1 septembrie, curent, cu 11,3 procente. A fost elaborat Conceptul privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, iar partenerii de dialog social au dat asigurări că anul viitor va fi elaborat proiectul respectiv de Lege.

Un instrument important în ce privește asigurarea unui nivel corespunzător de protecție socială a salariaților, aplicat pe larg și a cărui eficiență a fost demonstrată de practica internațională a sindicatelor, a subliniat Oleg Budza, îl reprezintă contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Din păcate, a constatat dumnealui, starea de lucruri în această privință în Moldova este alarmantă. Cu toate că în țară activează circa 6600 de organizații primare sindicale, la momentul de față, sunt încheiate contracte colective de muncă doar în aproape 4500 de unități. Multe dintre aceste documente poartă un caracter formal. De aceea, președintele CNSM a propus ca anul viitor să fie desfășurată o campanie de sensibilizare privind importanța contractului colectiv de muncă.

Oleg Budza a atenționat că în ultimii ani este lansat un atac dur contra drepturilor sindicale. Drept dovadă, dumnealui a invocat modificările la Codul Muncii al Republicii Moldova din septembrie, curent, care favorizează mediul de afaceri, dar ignoră practica pozitivă de conlucrare cu partenerii sociali. Dar cel mai important, la momentul de față, a avertizat președintele CNSM, este de a nu admite adoptarea unui nou Cod al Muncii al Republicii Moldova.

În viziunea lui Oleg Budza, securitatea și sănătatea la locul de muncă este domeniul unde se manifestă activitatea prodigioasă a CNSM pe parcursul ultimilor 5 ani. Dumnealui a apreciat drept pozitivă activitatea sindicatelor în acest context și a menționat că structurile sindicale din teritoriu se implică tot mai activ pentru consolidarea securității și sănătății la locul de muncă. În ciuda faptului că se întreprind multe măsuri în acest sens, a atenționat președintele CNSM, a cerut ca să fie suplimentate eforturile pentru a nu admite grave accidente de muncă, precum cel de la mina Pașcani, care s-a produs nu demult, soldându-se cu moartea a 3 angajați.

O atenție deosebită în perioada de după Congresul III a fost acordată consolidării și  dezvoltării instituționale. Întru atingerea acestui obiectiv, au fost organizate mai multe ședințe ale Comitetului Confederal al CNSM, ateliere de lucru, mese rotunde și alte activități care au avut drept țintă eficientizarea activității sindicale. În cadrul acestora s-a insistat pentru necesitatea eficientizării dialogului și parteneriatului social la toate nivelurile, consolidării organizaționale prin unificare sindicală, reprezentativității în cadrul Comitetului Confederal, motivării și recrutării în sindicate, creșterii credibilității și îmbunătățirii imaginii sindicatelor, creării rezervei de cadre.

Încă la Congresul II, a  accentuat Oleg Budza, sindicatele din Moldova au declarat că susțin integrarea europeană a țării, deoarece corespunde interesului național, reprezintă o șansă unică  în vederea asigurării libertății și prosperității tuturor cetățenilor țării noastre. Așa încât, acest vector a devenit unul dintre principalele ținte ale evoluției relațiilor internaționale pe care le dezvoltă CNSM. Drept apreciere, Peter Michalko, actualul șef al delegației UE la Chișinău, a declarat în cadrul întrevederii recente cu conducerea CNSM, că sindicatele din Moldova reprezintă un partener social foarte important.

Președintele CNSM a evidențiat că relațiile internaționale au cunoscut o dinamică sănătoasă, accentuată îndeosebi după ce a fost semnat Acordul de Asociere RM-UE, fapt ce a condus la intensificarea contactelor cu partenerii din străinătate, implementarea experienței colegilor de peste hotare și a sporit credibilitatea CNSM în plan internațional.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova