CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

CNSM a prezentat avizul la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022

18.11.2021

declaratie-1920x1020-c-default

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a prezentat Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. Documentul privind măsurile de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022, a fost propus spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor la data de 11 noiembrie 2021.

Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2022 au drept scop consolidarea veniturilor bugetare printr-o administrare fiscală și vamală eficientă, soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, în contextul proceselor economice și sociale existente. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 poate fi accesat aici.

În urma examinării proiectului dat, CNSM a elaborat un set de propuneri și recomandări, minuțios argumentate, care vizează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022, propus de către Ministerul Finanțelor spre consultări publice.

Prezentăm mai jos o parte dintre propunerile CNSM cu privire la proiectul de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022:

 • Deducerea plăților în favoarea lucrătorului pentru recuperarea cheltuielilor suportate de acesta în desfășurarea muncii la distanță, în modul stabilit de Guvern.
 • Revenirea la scutirea tichetelor de masă de plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, fapt care ar încuraja întreprinderile să contribuie la alimentarea salariaților lor.
 • Restabilirea scutirii acordate pentru soț/soție, pornind de la faptul că de această scutire se utiliza mai cu seamă în situații cînd soțul/soția, din diferite motive, nu se puteau angaja în cîmpul muncii.
 • Stabilirea scutirii pentru persoanele întreținute, reieșind din valoarea minimului de existență multiplicat la 12 luni pentru fiecare persoană întreținută.
 • Restabilirea dreptului la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs anterior termenului stabilit de legislație.
 • Acordarea persoanelor fizice a posibilității de a deduce cheltuielile pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale, neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv cu privire la testarea pentru identificarea noului tip de coronavirus.
 • În scopul protejării și susținerii producătorilor autohtoni, afectați atît de efectele pandemiei Covid-19, CNSM propune micșorarea taxei pe valoare adăugată la produse alimentare; articolele din tricotaj; zahărul din sfecla de zahăr; produse cosmetice și produsele de mașini agricole.
 • Acordarea indemnizației de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pentru salariații, care conform prevederilor Legii nr. 289/2004 nu întrunesc condițiile privind stagiul de cotizare necesar.
 • Se propune ca premiul anual să fie stabilit în mărime de 100% din salariul de bază de 50% actualmente, ceea ce presupune o stimulare financiară mai bună a salariaților.
 • Menținerea unor ritmuri adecvate de majorare a garanțiilor minime în sectorul bugetar, eliminarea decalajului existent față de cuantumul salariului minim în sectorul real al economiei și asigurarea respectării principiului „salariul egal pentru muncă de valoare egală”.
 • Se solicită amendarea legislației în vigoare în vederea asigurării acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2020 și 2021 pentru personalul din sectorul bugetar.
 • Scutirea organizațiilor sindicale de taxa de înregistrare. Este de reținut că în contextul asigurării respectării dreptului constituțional al salariaților de a întemeia sindicate, legislația națională nu a mai cunoscut cazuri în care sindicatele, pentru obținerea statutului de persoană juridică, să achite taxe de înregistrare.
 • CNSM propune completarea cu prevederea privind acordarea, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mărime de cel puțin 75% pentru contractele care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asigurărilor și a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival întru asigurarea organizării conforme a odihnei/tratamentului categoriilor de populație menționate.

Textul integral al recomandărilor și argumentările CNSM privind măsurile de politică bugetar-fiscală pentru anul 2022 poate fi găsit aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale