CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

CNSM a elaborat mai multe propuneri la proiectul Hotărîrii Guvernului privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare

11.11.2020

bani_91436900

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) subliniază necesitatea elaborării unui mecanism cu caracter permanent care să prevadă acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității, iar premiul anual să fie acordat nu doar pentru anul 2019, dar pentru mai mulți ani. Acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2019 să fie prevăzută în luna decembrie 2020, iar pentru fiecare an următor să fie stabilită în trimestrul I al următorului an, pentru a nu-i diminua puterea de cumpărare.

Despre aceasta se arată în avizul CNSM la proiectul Hotărîrii Guvernului privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 expediat Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor.

În aviz, Oleg Budza, președinte al CNSM, își exprimă recunoștința pentru reacția promptă a Guvernului în vederea soluționării problemei legate de implementarea prevederilor art. 211 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Amintim că la sfîrșitul lunii octombrie curent, Federația Sindicală a Educației și Științei, Federația Sindicală „SĂNĂTATEA”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice au solicitat Guvernului urgentarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar. Această solicitare a fost susținută de CNSM, care a expediat o adresare premierului Ion Chicu.

La începutul lunii noiembrie, Guvernul a anunțat că va aloca 520 de milioane de lei pentru premii care vor fi achitate bugetarilor, la sfârșit de an. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu la postul public de televiziune. „Am văzut executarea bugetului în octombrie și pentru că am restabilit veniturile la bugetul statului, vom aloca cele 520 de milioane de lei care sunt premiu anual pentru angajații din sectorul bugetar, și aici principala categorie sunt cadrele didactice, dar și din sistemul public”, a declarat premierul.

Ulterior, a fost prezentat proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019”. Prin prisma proiectului respectiv se propune aprobarea Regulamentului privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, cu achitarea acestuia în luna decembrie a anului 2020.

CNSM a analizat conținutul acestui proiect și a venit cu mai multe recomandări. Astfel, la pct. 4 din proiect, se propune excluderea acestuia subliniind importanța alocării suplimentare a mijloacelor financiare pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în 2019, astfel încît de acesta să poată beneficia tot personalul din sectorul bugetar. Totodată, la pct. 4 din Regulament, se propune excluderea sintagmei „au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori” în vederea evitării interpretării eronate sau abuzive a prevederii date.

La pct. 8 din Regulament, se propune completarea cu sintagma „,în concediul ordinar şi concediul de studii, în concediu medical, timpul aflării la cursuri de formare profesională în afara unității, în șomaj tehnic.”, pornind de la faptul că pentru perioadele respective este păstrat locul de muncă și salariul mediu. La pct. 9 din Regulament, se propune excluderea sintagmelor „timpul aflării salariatului în concediul ordinar şi concediul de studii,”, „în concediu medical,” și „timpul aflării la cursuri de formare profesională în afara unității, în șomaj tehnic,” pornind de la faptul că pentru perioadele respective este păstrat locul de muncă și salariul mediu.

Suplimentar, CNSM propune revizuirea și expunerea mai explicită a sintagmei „în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de pînă la 4 ani” dat fiind faptul că potrivit art. 18, alin. (3) al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289/2004, persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului sînt în drept să se angajeze și să-și reia activitatea de muncă, păstrîndu-și indemnizațiile aflate în plată. Este necesar ca în redacția punctului 9 să fie prevăzut faptul că perioadele de activitate realizate în timpul concediului de îngrijire a copilului se includ în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual.

Sindicaliștii mai propun ca în partea hotărîtoarea a proiectului Hotărîrii Guvernului să fie prevăzut dreptul instituţiilor de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică de a beneficia de premiul anual pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară și alocarea suplimentară a mijloacelor financiare suficiente pentru plata premiului anual pentru personalul care realizează comanda de stat.

Toate propunerile CNSM la proiectul Hotărîrii de Guvern ,,Privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019” pot fi accesate aici.

Sursa foto: www.abcnews.md

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM







Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova