CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă adoptată de ONU în vizorul sindicatelor din regiunea Europei Centrale și de Est

10.10.2018

IMG_9885

Organizația Internațională a Muncii (OIM), Consiliul Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor  (ITUC/PERC), în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), organizează în perioada 9-10 octombrie seminarul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și implicarea sindicatelor în realizarea acestora. Prezenți la eveniment au fost conducerea CNSM, experți din partea OIM, ITUC/PERC și reprezentanți ai sindicatelor din 12 țări din Europa Centrală și de Est.

Scopul activității a fost de a valorifica rolul sindicatelor în procesul de implementare și monitorizare a realizării ODD-urilor la nivel național, regional și global. În acest context, prezentările experților au cuprins aspecte legate de participarea activă a sindicatelor în procesul consultativ a ODD-urilor pe cele trei dimensiuni convenționale ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu, de preferință într-o manieră echilibrată și integrată.

Oleg Budza, președintele CNSM, consideră că politicile atît sociale, cît și economice trebuie să fie orientate în mod complex spre crearea condițiilor decente de viață și de trai, întreprinzînd cît mai urgent măsuri și inițiative pentru a ridica nivelul de bunăstare a țării, bazîndu-se pe realizarea ODD-urilor.

Sergejus Glovackas, ofițer al Biroului OIM pentru Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală, concepe rolul sindicatelor în procesul de realizare a respectivelor obiective ca fiind unul de importanță majoră, în contextul recunoașterii acestora ca parteneri de încredere în dialogul social. Or, prin dialog social este asigurat realizarea indicatorilor, obiectivelor, fortificarea contractelor colective de muncă și dezvoltarea unor instrumente eficiente de protejare a lucrătorilor.

Magnus Berge și Ariel Castro, reprezentanți ai Biroului OIM pentru Activitățile Lucrătorilor, au prezentat poziția OIM privind Agenda 2030, situația internațională privind implicarea sindicatelor în procesul consultativ privind elaborarea strategiilor naționale de implementare a ODD-urilor. În acest context, participanții activității au făcut o prezentare generală privind realizarea ODD-urilor în țara lor și gradul de implicare a sindicatelor pe care le reprezintă.

Potrivit lui Anton Leppik, Secretar Executiv ITUC/PERC, scopul seminarului este de a analiza realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care au fost adoptate la 25 septembrie 2015 de către șefii de state și de guverne ale celor 193 de țări ale Adunării Generale a ONU și care se conțin în programul ”Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”.  În această ordine de idei, el a stipulat că deja a devenit o  regulă ca în fiecare an să fie examinat  în cadrul ITUC/PERC stadiul de realizare a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, în ce măsură executarea lor corespunde graficului adoptat la nivelul de elaborare.

Cu o prezentare amplă pe Ghidul de parcurs pentru sindicate privind angajarea în procesul de implementare a ODD-urilor la nivel național, a fost realizat de către Evelin Toth, expert din cadrul Centrului de Instruire al OIM din or. Torino, Italia.

De asemenea, participanții s-au implicat activ în paneluri de discuții și lucru în grupuri, unde au abordat activitatea sindicală internațională privind ODD-urile: prioritățile și domeniile cheie și modalitățile de acțiune; domeniile prioritare de consolidare a capacităților pentru organizațiile lucrătorilor și analiza partenerilor strategici pentru implementarea ODD-urilor.

Spre final, consultațiile și discuțiile s-au soldat cu perspectivele angajării sindicatelor la nivelul fiecărei țări la elaborarea planurilor naționale de lucru privind implementarea ODD-urilor, adoptarea unei viziuni comune față de procesele care se produc în regiune și asumarea unor angajamente în realizarea acestora în timp real.

Seminar regional privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și rolul sindicatelor.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova