CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Activitatea echipelor multidisciplinare: mai puțină muncă ”la negru”, mai multe venituri bugetare

08.02.2018

salarii-in-plic

Urmare a multiplelor acțiuni comune întreprinse de către echipele multidisciplinare create din reprezentanți ai poliției, fiscului, sindicatelor și ai Inspectoratului de Stat al Muncii pentru combaterea economiei informale, printr-un ordin comun al Serviciului Fiscal de Stat, Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului General al Poliției și CNSM în luna mai 2015, pe parcursul anului trecut, a condus prin impact direct sau indirect spre o majorare considerabilă a veniturilor bugetare.

Încasările totale în bugetul public național de la impozitul pe venit perceput de la salarii au crescut cu aproape 14 procente față de anul anterior și au constituit peste 3,5 miliarde de lei, iar veniturile în bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală calculate de la aceeaşi sursă au sporit cu peste 12 procente, ridicându-se la mai bine de 3,5 miliarde de lei. Cea mai mare creștere de venituri, de peste 18 procente, s-a consemnat în bugetul asigurărilor sociale de stat, încasările ajungând la aproape 11,43 miliarde de lei. Important de menționat că, ritmul de creștere a încasărilor este mai mare decât cel de creștere a salariului minim garantat. Aceste rezultate palpabile au fost posibile grație modificărilor operate în legislație, aplicării măsurilor de profilaxie a fenomenului economiei informale.

În această ordine de idei, ar fi de remarcat și contribuția esențială a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care s-a implicat în mod activ în ce privește profilaxia și combaterea economiei informale. De exemplu, datorită inițiativei CNSM în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, au fost discutate şi elaborate soluții de combatere a fenomenului muncii „la negru” și de achitare a salariilor ”în plic”.

CNSM a propus revizuirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, ceea ce permite ca salariile de funcție să fie diferențiate în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență a salariatului, gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile, lucrările executate și complexitatea lor. În consecință, în aprilie 2017, Guvernul RM a majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real până la 2380 lei, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore, fapt ce conduce la minimizarea plății salariilor ”în plic”.

De asemenea, sindicatele au inițiat și susținut aprobarea Legii cu privire la tichetele de masă, care va contribui la diminuarea ponderii salariilor ”în plic”, au cerut și au reușit să obțină reducerea poverii fiscale asupra veniturilor persoanelor fizice în procesul de aprobare a politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2018.

Spre final, ar fi de specificat că reprezentanții CNSM au conlucrat în cadrul echipelor multidisciplinare cu ceilalți parteneri în ce privește monitorizarea respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaților și contracararea muncii „la negru” doar în contextul acțiunilor desfășurate în unitățile economice, în care activează organizații sindicale.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova