CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

A fost prezentat Raportul Alternativ: 5 ani de implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova: Progrese, Constrângeri și Priorități

30.10.2019

73179876_2483997115213487_8132641864852439040_o

După cinci ani de la implementarea Acordului de Asociere, astăzi cooperarea sectorială dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este mai consolidată. Totuși, funcționarea instituțiilor democratice, fortificarea statului de drept și a independenței justiției nu au cunoscut transformări clare, ceea ce a afectat calitatea dialogului UE-Moldova. Acestea sunt principalele constatări ale “Raportului Alternativ: 5 ani de implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova (2014-2019): Progrese, Constrângeri și Priorități”, prezentat astăzi de experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene și Centrului Analitic Independent “Expert-Grup”.

Precizăm că Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat de oficiali din Republica Moldova și reprezentanți ai Uniunii Europene la Vilnius, în noiembrie 2013. Acordul de Asociere se axează în special pe aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. În Acordul de Asociere cu UE al Republicii Moldova este subliniată și cooperarea în domeniile ocupării forței de muncă, politicii sociale și egalității de șanse.

Referindu-se la aceste domenii, autorii Raportului au declarat că în ultimii ani indicatorii calitativi ai pieței muncii s-au înrăutățit. Astfel, a continuat să crească ocuparea informală, aceasta atingând un nivel de peste 30% din totalul populației ocupate. Totodată, tendințele demografice continuă să reprezinte o constrângere fundamentală pentru dezvoltarea economică și socială a țării, amplificate ca urmare a emigrării intense a populației cu vârsta aptă de muncă.

Raportorii au subliniat mai multe priorități pentru autorități în procesul de implementare a prevederilor Acordul de Asociere: revizuirea deciziilor prin care au fost limitate competențele de control al securității muncii deținute de Inspectoratul de Stat al Muncii; stimularea investițiilor în capitalul uman; combaterea discriminării în muncă. De asemenea, s-a menționat despre eventualitatea adoptării unui nou Cod al muncii, bazat pe metodologii internaționale. Amintim însă că sindicatele, în repetate rânduri, s-au pronunțat pentru stoparea acțiunilor de modificare a Codului muncii deoarece lezează drepturile și interesele salariaților.

Prezent al această activitate, Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicalelor din Moldova, a menționat că sindicatele examinează cu atenție evoluțiile care au loc în cadrul realizării Planului de Acțiuni cu privire la implementarea Acordului de Asociere și intervin cu propuneri, în special în domeniul transpunerii în legislația națională a Directivelor UE care vizează politicile sociale, securitatea și sănătatea în muncă, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen.

Potrivit autorilor Raportului, potențialul oferit de Acordul de Asociere și de Zona de Liber Schimb Aprofundat încă urmează să fie valorificat. Cheia progresului în acest sens rămâne existența unei voințe politice clare și consecvente în realizarea tuturor prevederilor Acordului de Asociere, iar rezultatele transformărilor derulate în diverse domenii trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării și să aducă mai multe beneficii vizibile cetățenilor. “Raportul Alternativ: 5 ani de implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova (2014-2019): Progrese, Constrângeri și Priorități” poate fi accesat aici.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova