Urmare a examinării în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 28 iunie a subiectului cu privire la aplicarea prevederilor convențiilor colective și contractelor colective de muncă, la data de 1 iulie curent, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu participarea reprezentanților centrelor sindicale național-ramurale, au avut o întrevedere cu conducerea Inspectoratului Control Financiar de Stat (ICFS).

În cadrul întrevederii, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat importanța respectării prevederilor incluse în convențiile colective și contractele colective de muncă, conform prevederilor legislației naționale și normelor internaționale în domeniul muncii.

Liderul sindical s-a arătat deschis să dezvolte relațiile de colaborare dintre CNSM și ICFS, eventual prin semnarea unui acord de colaborare, și a menționat că problemele semnalate de către sindicaliști pot fi soluționate prin dialog, inclusiv prin organizarea unor activități comune de instruire, cu participarea specialiștilor în domeniul contabil din cadrul centrelor sindicale național-ramurale, pentru a elucida diverse neclarități în procesul de implementare a prevederilor convențiilor colective și contractelor colective de muncă.

La rândul său, Svetlana Țurcanu, șefă a Inspectoratului Control Financiar de Stat, a specificat că este important să se respecte drepturile salariaților, conform prevederilor convențiile colective și contractele colective de muncă, și și-a manifestat deschiderea de a conlucra cu mișcarea sindicală.

În cadrul ședinței, au fost adresate numeroase întrebări ce se referă la respectarea prevederilor convențiile colective și contractele colective de muncă în administrația publică locală, sănătate, educație, sfera deservirii sociale și producerii de mărfuri, energetică, la care au oferit răspunsuri reprezentanții ICFS.

De asemenea, specialiștii CNSM au atras atenția asupra respectării normelor legale ce țin de acordarea concediilor de odihnă suplimentare pentru personalul a cărui muncă implică eforturi psiho-emoționale sporite, timpul de muncă și de odihnă, acordarea ajutoarelor financiare solicitate de către salariați, precum și alte subiecte.

Precizăm că anterior, la data de 9 aprilie 2024, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat în adresa Ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea respectării prevederilor convențiilor colective și contractelor colective de muncă și a semnalat un șir de abateri de la normele stabilite în convenții și contracte colective de muncă.

Astfel, sindicaliștii au semnalat că se atestă cazuri de nerecunoaștere a prevederilor contractelor colective de muncă de către unii reprezentanți ai ICFS și, prin urmare, de la salariați se solicită restituirea sumelor achitate aferent acordării anumitor garanții prevăzute de contractul colectiv de muncă. De cele mai dese ori, se invocă nerecunoașterea prevederilor privind acordarea concediilor suplimentare, prevăzute în contractele colective de muncă.

Conform datelor Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, din 01.01.2024, sunt în vigoare 4275 contractele colective de muncă, 21 convenții colective la nivel național, 18 la nivel de ramură și 11 la nivel teritorial.