În primul semestrul al anului curent, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriul au organizat 31 de activități, mese rotunde, seminare de instruire, campanii de informare, la care au participat peste 1100 de lideri și activiști sindicali, reprezentanți ai administrației publice locale, patronatelor, inclusiv tineri specialiști din diverse raioane ale Republicii Moldova.

Aceste date au fost comunicate astăzi, 27 iunie, în cadrul unei ședințe de lucru, organizate de CNSM în format online, la care au participat conducerea Confederației, specialiști din cadrul aparatului CNSM, reprezentanții CNSM din raioane.

În mesajul său, Igor Zubcu, președintele CNSM, a apreciat activitatea reprezentanților Confederației în teritoriu, plus-valoare pe care o aduc la consolidarea mișcării sindicale, subliniind rolul important pe care aceștia îl au în ceea ce privește promovarea valorilor sindicaliste la nivel local, dezvoltarea dialogului social la nivel teritorial, colaborarea cu partenerii sociali, negocierea și încheierea convențiilor colective.

În dialog cu reprezentanții CNSM în teritoriu, liderul sindical a îndemnat sindicaliștii să fie în continuare activi, să contribuie la consolidarea imaginii mișcării sindicale la nivel local și național, și a abordat diverse probleme cu care se confruntă reprezentanții CNSM în teritoriu.

În cadrul activității, reprezentanții Confederației în teritoriu au fost informați de către specialiștii CNSM despre propunerile CNSM de modificare a legislației în scopul fortificării drepturilor sindicale și de muncă, propunerile sindicatelor de îmbunătățire a legislației în domeniul salarizării, inclusiv diverse chestiuni organizatorice cu privire la activitățile organizate în primul semestru al anului curent, precum și cele planificate pentru semestrul II al anului 2024.

Precizăm că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.