Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în colaborare cu partenerii din Austria, organizează în perioada 4-5 iunie 2024, la Chișinău, seminarul „Implicarea sindicatelor în sistemele de protecție socială la nivel local, regional și național”, cu participarea conducerii CNSM, reprezentanților centrelor sindicale național-ramurale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Obiectivul de bază al activității este de a transfera expertiză din Austria și instituțiile europene către Republica Moldova în partea ce ține de funcționarea sistemelor de protecție socială, reformele necesare în acest sistem, și, nu în ultimul rând, de îmbunătățire în mod durabil a condițiilor de muncă ale lucrătorilor sociali din țara noastră.

În cuvântul de salut adresat participanților la seminar, Igor Zubcu, președintele CNSM, a mulțumit partenerilor din Austria – Federația Sindicatelor din Austria (ÖGB), organizația SOLIDAR Austria și Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței și Protecției Consumatorilor din Austria, pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, care au contribuit la consolidarea mișcării sindicale, la schimbul de experiență și bune practici, inclusiv în domeniul politicilor din sfera protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat.

„Dorim să avem un sistem de protecție socială eficient, care să satisfacă necesitățile celor care au nevoie de ajutor din partea instituțiilor de asistență socială și de asigurare socială, dar accentuăm și asupra necesității asigurării unei protecții mai bune, condiții de muncă mai bune, salarii adecvate pentru lucrătorii din aceste sisteme”, a accentuat președintele CNSM.

„În anul 2019, sloganul folosit cu ocazia Zilei mondiale a muncii decente, care se marchează anual la 7 octombrie, a fost – INVESTIȚI ÎN SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE! Atunci s-a estimat că investițiile de 2% din PIB în serviciile de îngrijire pot da o creștere de 2,4% și 6,1% la PIB. Sindicatele au solicitat să fie crescute investițiile în servicii de îngrijire, deoarece acestea sunt cruciale fie pentru menținerea sănătății și demnității pentru o populație îmbătrânită, fie pentru un început mai bun de viață pentru copiii din țările dominate de tineri”, a specificat liderul sindical.

Președintele CNSM s-a referit și la reforma sistemului de asistență socială, solicitarea sindicatelor de a modica Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care au avut ca efect creșterea salariilor pentru asistenții sociali, inclusiv continuarea dialogului cu Ministerul Finanțelor pentru creșterea nivelului de salarizare pentru lucrătorii din asistență socială și asigurări sociale.

„Este important să menționez că în prezent țara noastră este în proces de analiză și transpunere a directivelor europene, inclusiv ce se referă la protecția socială. Cunoașterea din timp a mecanismelor care funcționează în Uniunea Europeană și preluarea practicilor din domeniul protecției sociale care există în UE ne va ajuta să implementăm mai ușor cadrul legal european”, a subliniat liderul sindical.

Prezent la lucrările seminarului, Martin Mühlbacher, atașat al Ministerului Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței și Protecției Consumatorilor din Austria, a vorbit despre importanță dezvoltării și consolidării parteneriatului social în Republica Moldova, fortificării mecanismelor de dialog social pentru a dezvolta sistemele de protecție socială-economică a populației, racordate la standardele europene, implicarea sindicatele în ceea ce privește sistemul de protecție socială fiind extrem de importantă.

În cadrul seminarului, Neonila Cioinac, consultant principal, Direcția Politici în Domeniul Serviciilor Sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a comunicat despre tipurile de servicii și prestații de asistență socială, atribuțiile agențiilor teritoriale de asistență socială și prioritățile de reformă în domeniul asistenței sociale.

Cu o prezentare amplă despre sistemul de protecție socială din Austria, a fost prezentă la seminar Julia Stroj, ofițer de politică pe sănătate a Federației Sindicatelor din Austria (OGB). Sindicalista a vorbit despre „Statul bunăstării” ca element central al oricărei democrații, politicile de securitatea socială implementate în țara sa, importanța justiției sociale, modul cum este finanțat în Austria sistemul de protecție socială și cum acesta funcționează.

Natalia Cheruneț, directoare adjunctă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a comunicat despre măsurile de stimulare a ocupării în rândul persoanelor beneficiare de asistență social. La rândul său, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect al OIM, a comunicat despre experiența Parteneriatelor Locale de Ocupare (LEP), implementate în mai multe raioane ale Republicii Moldova, scopul principal al LEP-urilor fiind crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală.

De asemenea, cu un raport amplu la activitate a fost prezentă Liuba Rotaru, expertă la Casa Națională de Asigurări Sociale, care a comunicat despre funcționarea și modul de constituire a sistemului public de asigurări sociale de stat  în Republica Moldova.

În cadrul seminarului, participanții vor aborda tematici legate de particularitățile și carențele sistemului public de asigurări sociale de stat, rolul și implicarea sindicatelor în sistemele de protecție socială la diverse niveluri, implicarea sindicatelor din Austria în sistemul de protecție socială.

Precizăm că seminarul dat este organizat de CNSM cu sprijinul Federației Sindicatelor din Austria (ÖGB), SOLIDAR Austria și Ministerului Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței și Protecției Consumatorilor din Austria.