Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit joi, 30 mai, în cadrul ședinței ordinare, desfășurată la stațiunea balneo-sanatorială „Struguraş” din satul Cocieri, raionul Dubăsari, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric.

Conform ordinii de zi, sindicaliștii au discutat despre evoluția indicatorilor care vizează respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat, propunerile sindicatelor de modificare a legislației în domeniul salarizării, propunerile CNSM la Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul II, anul 2024.

Membrii Comitetului Confederal au examinat chestiuni cu privire la conținutul capitolului ce vizează securitatea și sănătatea în muncă din convențiile colective (nivel ramural), contractele colective de muncă (nivel de unitate) și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora, organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei sindicalistului, planul de activitate al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru semestrul II al anului 2024.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost examinate chestiunile cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de Tineret a CNSM, desemnarea președintei/președintelui Comisiei de Tineret a CNSM, modificarea componenței nominale a Comisiei de Femei a CNSM, precum și alte subiecte.

Amintim că, Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.