Provocările cu care se confruntă organizațiile sindicale din Republica Moldova, Ucraina și Georgia în contextul integrării în Uniunea Europeană au fost discutate la Chișinău, în cadrul unei conferințe internaționale organizată în perioada 4-5 aprilie de Organizația Internațională a Angajaților din Ramura Alimentară și Tutungerie, Agricultură, Restaurante și Hoteluri, Alimentație Publică și Ramuri Conexe (IUF/UITA) și Federația Europeană a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT).

La lucrările conferinței au participat sindicaliști din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Italia și Danemarca. Republica Moldova a fost reprezentată la lucrările acestei conferințe de trei centre sindicale național-ramurale, membre ale IUF/UITA: Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri „SindLUCAS”, Federația Sindicatelor din Domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenorialului din Republica Moldova „Moldsindcoopcomerț” și Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”.

La eveniment a participat Sue Longley, secretar general IUF/UITA, care a menționat importanța intensificării relațiilor de colaborare dintre afiliații săi pentru a face schimb de experiență cu privire la procesele legate de integrarea în Uniunea Europeană, astfel încât vocea organizațiilor sindicale să fie auzită iar drepturile salariaților, membrilor de sindicat, să fie respectate conform rigorilor internaționale în lumea muncii.

În cadrul dialogului, participanții au explorat posibilități de integrare cu sindicatele europene, membre IUF/UITA, oportunități de activități comune în domeniul protecției social-economice a salariaților, membrilor de sindicat. Totodată, s-a discutat despre situația din regiune și rolul organizațiilor sindicale în ceea ce privește respectarea principiilor muncii decente, justiției sociale și valorilor democratice.

De asemenea, au fost abordate obiectivele IUF/UITA și EFFAT pentru următoarea perioadă axate pe dezvoltarea cooperării cu organizațiile sindicale afiliate, în special cu cele din Republica Moldova, Ucraina și Georgia.