În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual în întreaga lume la data de 10 decembrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cooperare cu reprezentanții săi din raioanele Edineț și Briceni, au organizat astăzi, 8 decembrie, seminare de informare a tinerilor absolvenți de la Școala profesională din orașul Briceni și IP Școala profesională din orașul Cupcini.

Astfel, la seminarul de la Școala profesională din orașul Briceni, organizat cu suportul Galinei Gumen, reprezentanta CNSM în raionul Briceni, tinerii absolvenți au avut un dialog cu Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, care a comunicat despre politicile de susținere a tinerilor specialiști promovate de CNSM la nivel național.

Vicepreședinta CNSM le-a vorbit tinerilor despre aplicația mobilă „Drepturile salariaților”, lansată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, care oferă acces gratuit la informații cu privire la drepturile salariaților, noutăți despre activitatea CNSM, posibilitatea de a adresa întrebări și a afla rapid răspunsuri de specialiștii CNSM.

De asemenea, tinerii au primit pliante elaborate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, care conțin informații utile cu privire la drepturile la locul de muncă.

Totodată, la activitatea organizată la IP Școala profesională din orașul Cupcini, moderată de Stela Ciobanu, reprezentanta CNSM în raionul Edineț, participanții au aflat de la Irina Ciudin, consilieră principală, Departamentul juridic al CNSM, informații utile tinerilor în procesul de angajare în câmpul muncii privind negocierea și încheierea unui contract individual de muncă, prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă.

La rândul său, Stela Ciobanu, reprezentanta CNSM în raionul Edineț, a vorbit despre problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii la nivel local, activitatea și rolul organizațiilor sindicale în procesul de apărare a drepturilor și intereselor salariaților, membrilor de sindicat, beneficiile apartenenței la sindicate.

Directorii celor două instituții de învățământ, Eduard Rudenco, director la Școala profesională din orașul Briceni și Svetlana Cucoară, director la IP Școala profesională din orașul Cupcin, au salutat inițiativa CNSM de a organiza astfel de activități în raioanele țării pentru a spori cunoștințele tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și a crește oportunitățile de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

Tot săptămâna curentă, la data de 7 decembrie, CNSM a organizat o activitate similară la Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, cu participarea lui Boris Babici, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașina Agricole din Republica Moldova, care le-a vorbit tinerilor despre activitatea și rolul sindicatelor la nivel de unitate.

Adăugăm că aceste seminare sunt o continuare a proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” implementat pe parcursul anului 2023 de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert”.