La începutul săptămânii curente, președinții Organizațiilor sindicale primare (OSP) din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) au participat la seminarul cu genericul ”Managementul sindical. Eficientizarea activității OSP din cadrul FSLC”.

Conform agendei seminarului, sindicaliștii au abordat subiecte legate de organizing-ul sindical, managementul eficient al resurselor OSP, promovarea imaginii sindicale, activitatea OSP din cadrul FSLC în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare, rolul liderului și organului sindical din cadrul organizației sindicale primare în protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

În mesajul său de salut, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a subliniat importanța activității Sindicatelor de toate nivelurile în reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, astfel de instruiri fiind extrem de necesare pentru perfecționarea competențelor liderilor sindicali și eficientizarea activității organizațiilor sindicale primare cu subordine directă la Consiliul Republican al FSLC.

De asemenea, la activitate a participat Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, care a menționat despre importanța fortificării organizațiilor sindicale primare și promovarea valorilor sindicalismului autentic, aceste fiind o parte dintre obiectivele campaniei naționale „Organizația primară–energia mișcării sindicale”, lansată în acest an de CNSM în contextul proclamării anului 2023 drept anul organizațiilor sindicale primare.

În legătură cu aceasta, sindicaliștii au primit „Ghidul liderului organizației sindicale primare”, elaborat de specialiștii CNSM, care include informații cu privire la drepturile sindicale și dreptul muncii, parteneriat social, protecție social-economică, securitate și sănătate în muncă, management sindical, activitate financiară.

De asemenea, Nadejda Andronic, vicepreședinta FSLC, a discutat cu președinții OSP despre prevederile statutare și regulamentare privind totalurile activității anuale ale organelor sindicale elective și planificarea activităților pentru următoarea perioadă, subliniind că la baza activității unei organizații sindicale stă principiul solidarității și a accentuat importanța identificării acelor probleme-cheie care se află pe agenda membrilor de sindicat pentru a le soluționa eficient, conform prevederilor legislației.

În cadrul seminarului, liderii sindicali au fost informați despre formele și modalitățile de promovare a imaginii sindicatelor, în special în mediul online. Mihail Condur, formator sindical, președinte al Biroului de Tineret al FSLC, a familiarizat participanții cu modalitatea de instalare și utilizare gratuită a aplicației mobile „Drepturile salariaților”, elaborată de către CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.

Precizăm că această activitate se înscrie în planul de formare și instruire sindicală al FSLC pentru anul 2023.